RPO zwrócił się do ministra zdrowia z pytaniem, dlaczego lista leków refundowanych i inne akty wykonawcze do ustawy refundacyjnej zostały ogłoszone pod koniec roku, bez zachowania odpowiedniej vacatio legis.

W przesłanym PAP w piątek piśmie do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza zastępca RPO Stanisław Trociuk zauważył, że ustawa o refundacji leków została ogłoszona 13 czerwca, a dopiero na kilka dni przed wejściem w życie kluczowych regulacji podjęto ,,istotne rozstrzygnięcia dotyczące wykazu refundowanych leków .

RPO przypomniał, że również 23 grudnia minister zdrowia wydał rozporządzenia dotyczące informacji gromadzonych przez apteki, informacji przekazywanych NFZ oraz w sprawie recept lekarskich.

,,Wymienione akty prawne wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., chociaż do tej pory nie zostały ogłoszone w trybie przewidzianym ustawą o ogłaszaniu aktów normatywnych- zauważył rzecznik. Przypomina, że ustawa przewiduje 14 dniową vacatio legis.

,,Adresaci norm prawnych muszą mieć odpowiedni czas na przystosowanie się do nowych regulacji prawnych. Prawo nie może stać się swoistą pułapką zastawioną przez władzę publiczną na obywatela- zaznaczył RPO. Dodał, że prawo wprowadzone bez tego czasu ,,staje się przyczyną spekulacji i niepokojów .

Według RPO niepokój pacjentów, niezadowolenie lekarzy i farmaceutów są zrozumiałe, ,,skoro materia podlegającej prawnej regulacji dotyczy tak podstawowych dla każdego człowieka wartości jak jego życie i zdrowie .

RPO przekazał swoje uwagi ministrowi, prosząc o ich uwzględnienie w pracach resortu, ,,aby w przyszłości uniknąć analogicznych błędów .(PAP)

brw/ abr/ dym/