Spotkanie Donalda Tuska z organizacjami lekarzy prowadzącymi protest pieczątkowy rozpoczęło się po godz. 11 w kancelarii premiera - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu. Lekarze domagają się zmiany nowych przepisów refundacyjnych.

W spotkaniu uczestniczą m.in. przedstawiciele Porozumienia Zielonogórskiego, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, portalu Konsylium24 oraz Federacji Pracodawców Ochrony Zdrowia.

Lekarze domagają się nowelizacji ustawy refundacyjnej oraz zmian w rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia dot. zasad wypisywania recept.

Prezes PZ Jacek Krajewski oświadczył przed spotkaniem, że pisemna deklaracja premiera w tych kwestiach może zakończyć protest pieczątkowy.

Wiceprezes OZZL Zdzisław Szramik mówił dziennikarzom przed wejściem na spotkanie z premierem, że przerwanie protestu będzie możliwe tylko w przypadku zawieszenia funkcjonowania przepisów ustawy refundacyjnej dot. wypisywania recept i kar dla lekarzy.

Z kolei przewodniczący OZZL Krzysztof Bukiel powiedział PAP w rozmowie telefonicznej, że postulatem jego związku jest nowelizacja ustawy refundacyjnej. Zaznaczył, że decyzję w sprawie protestu podjął zarząd OZZL i tylko on może ją odwołać.

Od początku roku lekarze m.in. z OZZL i PZ - w proteście przeciwko przepisom refundacyjnym, które ich zdaniem są zbyt restrykcyjne i nakładają na medyków biurokratyczne obowiązki - nie określają na receptach poziomu refundacji leku i stawiają pieczątkę: Refundacja leku do decyzji NFZ. Część pacjentów mimo prawa do wykupienia leków ze zniżką musi płacić za nie więcej.

Lekarze podkreślają, że nie posiadają narzędzi, np. odpowiedniego systemu komputerowego, umożliwiających im wywiązanie się z nałożonych obowiązków. Jak mówią, obawiają się wysokich kar finansowych, które przewiduje ustawa refundacyjna. Podkreślają też, że wypisywanie recept według nowych zasad zabiera im więcej czasu, który powinien być przeznaczany na leczenie pacjenta.

Protest pieczątkowy oficjalnie poparło kilkanaście Okręgowych Izb Lekarskich; nieoficjalnie prawie wszystkie. Naczelna Rada Lekarska decyzję w tej sprawie ma podjąć w najbliższych dniach. Na środę po południu zaplanowano spotkanie jej przedstawicieli z ministrem zdrowia Bartoszem Arłukowiczem. Mają w nim uczestniczyć także reprezentanci Naczelnej Rady Aptekarskiej.(PAP)

pro/ kno/ malk/ jra/