Władze stolicy przekonują, że skorzystają na tym pacjenci; opozycja, że takie rozwiązanie może rodzić patologie.

Za przekształceniem szpitala św. Zofii w spółkę z o.o. zagłosowało 34 radnych; 20 było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu. Za przekształceniem szpitala praskiego w spółkę z o.o. zagłosowało 33 radnych, przeciwnych było 21; nikt nie wstrzymał się od głosu.

Jak powiedział dyrektor biura polityki zdrowotnej Dariusz Hajdukiewicz po przekształceniu szpitali będą z nich korzystały "dwa strumienie pacjentów" - pierwszy w ramach świadczeń finansowanych z NFZ oraz pacjenci, za których zapłacą np. firmy, które wykupią abonament. Ocenił, że dzięki temu rozwiązaniu szpitale w zdecydowanie większym stopniu będą wykorzystywać m.in. specjalistyczny sprzęt, będą mogły także udzielać świadczeń w większym wymiarze godzin. Jak podkreślił, obecnie takiej możliwości nie ma z uwagi na limity NFZ.

Zaznaczył, że właścicielem szpitali pozostanie miasto. "Jeśli kiedyś komuś przyjdzie do głowy sprzedaż akcji czy udziałów zakładów, znów pochyli się nad tym Rada Warszawy" - powiedział. Hajdukiewicz ocenił, że na przekształceniu skorzystają pacjenci. Podkreślił, że zmniejszą się kolejki do świadczeń finansowanych z Funduszu, gdyż część pacjentów będzie mogła za nie zapłacić.

Podkreślił, że dzięki takiemu rozwiązaniu szpital będzie mógł uzyskać dodatkowe środki. Mówił, że szpital po przekształceniu będzie sprzedawał usługi medyczne z zakresu zabiegów ambulatoryjnych, a także wynajmował i dzierżawił pomieszczenia. "Spółki nie muszą działać dla zysku, ale dla zbilansowania się. Choć spodziewamy się, że w pierwszym okresie po przekształceniu przyniosą straty" - dodał. Poinformował, że porody są finansowane przez NFZ bez limitów, dlatego ta usługa w szpitalu św. Zofii nie będzie mogła być płatna.

Hajdukiewicz powiedział PAP, że szpital św. Zofii zostanie przekształcony w styczniu, natomiast szpital praski prawdopodobnie w kwietniu. Dodał, że kondycja szpitala św. Zofii jest dobra, za przekształceniem opowiedziało się 71 proc. personelu, natomiast szpital praski ma zobowiązania w wysokości 70 mln zł plus zobowiązania wobec miasta, które zostaną umorzone.

Dodał, że w planach jest także przekształcenie szpitala czerniakowskiego i prawdopodobnie szpitala grochowskiego. "Ograniczają nas możliwości budżetu, gdyż samorząd przejmuje zobowiązania szpitali" - zaznaczył. Poinformował, że z 10 miejskich szpitali, do tej pory został przekształcony tylko szpital na Solcu.

Radni opozycji uważają, że dodatkowy "strumień pacjentów" może ograniczyć dostęp do usług pacjentów korzystających ze świadczeń w ramach NFZ. Przewodniczący warszawskiego klubu radnych PiS Maciej Wąsik uważa, że komercyjna działalność szpitali może rodzić patologie. Ocenił, że rady nadzorcze spółek będą dbałby przede wszystkim o to, by przynosiły one zysk. "Nie chcemy, by to był rynek. By ten, kto ma pieniądze był zdrowszy od tego, kto ich nie ma" - powiedział.

"Zrzekamy się odpowiedzialności za szpitale" - mówił natomiast inny radny PiS Zbigniew Cierpisz. Powiedział, że do końca ub. roku na 700 szpitali przekształcono 114 z czego 47 proc. dalej się zadłuża.

"Uważamy, że komercjalizacja szpitali to zła droga reformy służby zdrowia w Polsce. Powinny nastąpić zmiany systemowe. Z raportu NIK z 2011 r. wynika, że komercjalizacja nie przyniosła oczekiwanego efektu, szpitale nadal się zadłużają, a dostęp do nieodpłatnej opieki zdrowotnej jest utrudniony, gorszy niż wcześniej. Podobnie, nie ma gwarancji, że szpital praski po przekształceniu nie będzie się zadłużał" - mówił przewodniczący klubu radnych SLD Adam Cieciura. (PAP)

kno/ kbr/ as/ mow/