Czas pracy pracowników zatrudnionych w podmiocie leczniczym nie może przekraczać 7 godzin i 35 minut na dobę oraz przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień (są to wartości średnie dla pięciodniowego tygodnia pracy). - Reguluje to art. 93 ust. 1 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Ustanawia podstawową dobową oraz tygodniową normę czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych – podkreśla w odpowiedzi dla Prawo.pl Ministerstwo Zdrowia.

Obok podstawowych norm czasu pracy ustawa określa również (w art. 93 ust. 2), że czas pracy pracowników technicznych, obsługi i gospodarczych, w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

 

Do jakiej grupy pracowników zalicza się rejestratorka medyczna

Jak zauważa Katarzyna Żuławnik, radca prawny z Kancelarii Fairfield, sposób skonstruowania przepisów odnośnie czasu pracy osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych może budzić pewne wątpliwości interpretacyjne. - Cała rzecz sprowadza się bowiem do ustalenia, czy rejestratorka medyczna jest pracownikiem technicznym, obsługi lub gospodarczym - zauważa.

Sprawdź w LEX: Czy kierownik zespołu rejestracyjnego w NZOZ powinien pracować 8 godzin na dobę? >

Zwraca uwagę, że w przypadku podmiotów publicznych kwalifikacja pracownika odbywa się na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia z 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

- Stanowisko rejestratorki medycznej zostało wprost przypisane do grupy „Pracownicy działalności podstawowej”. Oznacza to, że wobec niej należy stosować skrócony czas pracy, czyli 7 godzin i 35 minut dziennie – mówi mec. Katarzyna Żuławnik.

- Sytuacja nieco komplikuje się w przypadku podmiotów prywatnych, które nie są formalnie zobowiązane do stosowania ww. rozporządzenia - dodaje.

Czytaj też w LEX: Przypisywanie pracowników do grup oraz zawarcie informacji w umowie o pracę w świetle ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w podmiotach leczniczych >

Czytaj także na Prawo.pl:  Podwyżki w ochronie zdrowia - szpitale powiatowe boją się zostać na lodzie

 

Prywatny pracodawca decyduje, do jakiej grupy zaliczyć rejestratorki medyczne

- W przypadku pozostałych podmiotów leczniczych (prywatnych – red.) decyzja o zakwalifikowaniu pracownika do określonej grupy wynikać powinna z regulacji wewnątrzzakładowej lub umowy o pracę, którą podpisuje pracodawca oraz pracownik – odpowiada MZ. To oznacza, że kwalifikacja poszczególnych stanowisk odbywa się wyłącznie na drodze wewnętrznych decyzji.

To może być jednak ryzykowne.

- Nie rekomenduję dokonywania kwalifikacji stanowisk wbrew treści rozporządzenia, gdyż taka decyzja może okazać się trudna do obrony. Musielibyśmy znaleźć naprawdę mocne argumenty, które uzasadniałyby dokonanie kwalifikacji sprzecznej z oceną ministra zdrowia.

Sprawdź w LEX: Czy rejestratorka medyczna jest uprawniona do dokonania wpisu w dokumentacji medycznej pacjenta na temat jego agresywnego zachowania? >

 

Praca rejestratorki nie jest tylko pracą organizacyjną

Jak dodaje, zakwalifikowanie stanowiska rejestratorki medycznej do grupy pracowników technicznych, obsługi i gospodarczych w podmiocie prywatnym wydaje się niewłaściwe.

- Praca na stanowisku rejestratorki medycznej nie jest przecież zwykłą pracą organizacyjną czy techniczną. Wymaga ona jednak pewnej wiedzy specjalistycznej – podkreśla mec. Żuławnik. To rejestratorka medyczna jest pierwszym punktem kontaktu dla pacjentów i udziela im wszystkich niezbędnych informacji na temat np. procedur medycznych i kieruje ich do właściwych osób. Rejestratorki ściśle współpracują również z personelem medycznym, dbając o płynność komunikacji i koordynację działań.

Sprawdź w LEX: Czy przepisy określają zakres obowiązków rejestratorki medycznej? >

- W mojej ocenie charakter pracy rejestratorki medycznej przemawia za tym, aby uznać ją za pracownika działalności podstawowej i niezależnie od tego, czy jest zatrudniona przed podmiot publiczny czy prywatny, należy stosować wobec niej czas pracy w wymiarze 7 godzin 35 minut na dobę – konkluduje prawniczka.

Sprawdź w LEX: Ile powinien wynosić czas pracy rejestratorki medycznej zatrudnionej w podmiocie leczniczym w wymiarze pracy 7/8 etatu? >