W środę 8 kwietnia 2015 podczas posiedzenia komisji zdrowia posłowie zajmowali się projektem uchwały w sprawie ustanowienia dnia 24 lipca Narodowym Dniem Osób po Amputacji. Z propozycją taką wystąpili posłowie PSL.

Narodowy Dzień Osób po Amputacji ma być okazją do rozpoczęcia debaty o potrzebach tej grupy osób, co w efekcie - zdaniem autorów projektu - przyczyni się do zmniejszenia problemu wykluczenia społecznego i stygmatyzacji osób po amputacji.

Zdaniem autorów projektu dzięki obchodom Narodowego Dnia Osób po Amputacji "polskie społeczeństwo będzie miało okazję poznać najczęstsze przyczyny konieczności podjęcia zabiegu amputacji i sposoby uchronienia się przed najczęstszymi zagrożeniami prowadzącymi do amputacji, jak również poznawać zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku zaistnienia takich zagrożeń".

Czytaj: Rzecznik Praw Obywatelskich zaniepokojony informacjami o dużej liczbie amputacji >>>

Narodowy Dzień Osób po Amputacji ma być również okazją do podziękowania wszystkim zaangażowanym w pomoc tej grupie osób. Obchody mają również inicjować dyskusje na temat nowoczesnej rehabilitacji oraz przywracania osób po amputacji do funkcjonowania w społeczeństwie i na rynku pracy.

Posłowie komisji zdrowia zwrócili uwagę autorom projektu, że pojęcie amputacji jest bardzo szerokie i obejmuje zarówno amputacje kończyn, jak i usunięcie narządu lub jego części. Objęcie tak szerokiej grupy osób jednym projektem, zdaniem części posłów, może być trudne i nie przyniesie oczekiwanego efektu.

Wiceminister zdrowia Piotr Warczyński również podkreślił konieczność określenia rodzajów amputacji, które będzie obejmował projekt. Zauważył także, że istnieją też inne grupy osób niepełnosprawnych, które nie mają dedykowanego dla nich dnia.
- Chcieliśmy zwrócić uwagę na wykluczenie społeczne i zawodowe, chcielibyśmy też między innymi - biorąc pod uwagę, że jest to faktycznie szeroki wachlarz amputacji - spowodować program dyskusji na temat profilaktyki i zapobiegania - wyjaśnił w imieniu autorów wniosku Dariusz Dziadzio (PSL).

Dodał, że działania edukacyjne towarzyszące obchodom Dnia Osób po Amputacji mogłyby dotyczyć profilaktyki różnych rodzajów amputacji, zarówno powstałych wskutek wypadku, jak i będących efektem choroby przewlekłej.

Maciej Orzechowski (PO) podkreślił, że pomysł Narodowego Dnia Osób po Amputacji powinien zostać wzbogacony o kompleksowe programy dedykowane tej grupie osób, w przeciwnym przypadku taki projekt może dawać tej grupie osób złudne nadzieje na pomoc.
W odpowiedzi na uwagi zgłoszone podczas posiedzenia komisji zdrowia poseł Dziadzio zapowiedział przeredagowanie treści uchwały. Tym samym głosowanie nad projektem przełożono na inny termin. 

Jak informują autorzy projektu uchwały, każdego roku w Polsce około 16 tysięcy osób doznaje amputacji. Najczęściej są one konsekwencją chorób, na przykład cukrzycy, chorób naczyniowych i nadciśnienia. Dochodzi do nich także w wyniku urazów doznanych w wypadkach komunikacyjnych, w rolnictwie, wypadkach przy pracy oraz w efekcie zdarzeń losowych w gospodarstwach domowych.(pap)