"Odpowiednią decyzję podejmę w przyszłym tygodniu. Po zakończeniu wszystkich prac nad oceną rozwiązań proponowanych w ustawie przedstawię państwu jak najszybciej" - powiedział Komorowski na piątkowym briefingu.
Dodał, że w stosunku do wszystkich ustaw, szczególnie na etapie kończenia przez niego misji prezydenta, będzie zwracał szczególną uwagę na kwestie konstytucyjności.
Sejm uchwalił ustawę o leczeniu niepłodności pod koniec czerwca. W ubiegły piątek Senat, po burzliwej debacie, ostatecznie zaakceptował ją bez poprawek.

Patrz też>>Rządowy komitet za przyjeciem...
Ustawa o leczeniu bezpłodności, w tym metodą pozaustrojowego zapłodnienia in vitro, daje prawo do korzystania z niej małżeństwom i osobom we wspólnym pożyciu, potwierdzonym zgodnym oświadczeniem. Leczenie niepłodności tą metodą będzie mogło być podejmowane po wyczerpaniu innych metod leczenia, prowadzonych przez co najmniej 12 miesięcy.
Ustawa zezwala na dawstwo zarodków, zabrania zaś ich tworzenia w celach innych niż pozaustrojowe zapłodnienie. Zakazuje też niszczenia zarodków zdolnych do prawidłowego rozwoju - grozić będzie za to kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.

W tej sprawie wypowiedział się równiez przedstawiciel Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki: - Jako obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski jak najserdeczniej proszę pana prezydenta o przekazanie Sejmowi do ponownego rozpoznania ustawy o tzw. "leczeniu niepłodności" lub skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego - pisze arcybiskup. - W obu przypadkach jest to podyktowane powodami merytorycznymi, wynikającymi z niezgodności wspomnianej ustawy z Konstytucją RP, w tym z fundamentalnym prawem nakazującym bezwarunkową ochronę życia ludzkiego oraz poszanowanie przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka. Ten apel jest nie tylko moim prawem, ale i obowiązkiem. (PAP)