Jerzy Owsiak, prezes Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, otrzymał tytuł „Lidera Roku 2012” w zakresie działań edukacyjno-szkoleniowych. Kapituła konkursu doceniła go za wdrożenie Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Ratujemy i Uczymy Ratować. W uzasadnieniu kapituła podkreśliła, że celem nadrzędnym tego programu jest „nie tylko nauka dzieci w wieku wczesnoszkolnym czynności ratujących życie, ale też kształtowanie wśród uczniów postaw prospołecznych, takich jak przełamywanie barier obojętności wobec potrzeb drugiego człowieka”.

Za „Osobowość Roku 2012 w Ochronie Zdrowia” uznano prof. Henryka Skarżyńskiego, dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach pod Warszawą. Doceniono, że profesor jest „pomysłodawcą, inicjatorem, organizatorem oraz założycielem i dyrektorem uruchomionego w 2012 r. Światowego Centrum Słuchu – pierwszej tego typu placówki w skali międzynarodowej”.

Tytuł "Lidera roku 2012” w kategorii zdrowie publiczne otrzymała prezes Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych prof. Małgorzata Bulanda z Katedry Mikrobiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nagrodzono ją za zaangażowanie w działania rady ekspertów programu pt. "Stop Zakażeniom Szpitalnym, Program Promocji Higieny Szpitalnej”.

Za najlepszego „Menedżera Roku 2012” w publicznej służbie zdrowia uznano prof. Grzegorza Gieleraka, dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Jak ocenili członkowie kapituły, dzięki prof. Gielerakowi WIM jest obecnie liderem w poszukiwaniu uniezależnienia od NFZ, i w dziedzinie badań.

Tytuł „Menedżera Roku 2012” w niepublicznej służbie zdrowia przyznano Krystynie Kobel-Buys, dyrektor Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii „Celestyn” w Mikoszowie (Dolny Śląsk), za „uruchomienie biznesu, który prócz ratowania funkcji życiowych, ratuje i całą resztę życia”.

Za działalność charytatywną główną nagrodę przyznano programowi Pozytywnie Otwarci Gilead Sciences Poland, który nie ogranicza się jedynie do szerzenia wiedzy i poprawy świadomości społeczeństwa na temat zakażeń HIV, ale jest też największym polskim programem charytatywnym w obszarze HIV/AIDS.

W tej kategorii wyróżniono również inne znane organizacje: Fundację Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową, Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą, którego ambasadorką jest Justyna Kowalczyk oraz Fundację DKMS Baza Dawców Komórek Macierzystych.

Za „Lidera Roku 2012” w kategorii Media, Dziennikarstwo Informacyjne i Edukacyjno-społeczne uznano Bartosza Kwiatka, który prowadzi magazyn "Encyklopedia Zdrowia" w Telewizji Polsat News. Nagrodzono go za dziennikarską rzetelność, fachowość i znajomość problemów polskiego systemu opieki zdrowotnej.

Wśród innych wyróżnionych dziennikarzy znaleźli się: Barbara Kozber z bydgoskiego oddziału Telewizji Polskiej S.A., Ryszard Sterczyński, redaktor naczelny czasopisma „Żyjmy dłużej” oraz Henryk Szrubarz z redakcji Sygnałów Dnia, Polskie Radio, Program I.

Wyniki 13. edycji konkursu zostały ogłoszone w środę w Warszawie podczas uroczystej gali. (PAP)