W opracowaniu szczegółowo omówiono między innymi kalendarium badań diagnostycznych czy konsultacji medycznych, które przysługują ciężarnym. W formie tabeli rozpisano, jakie badania i świadczenia przysługują przyszłym mamom w określonych tygodniach ciąży.

W informatorze znalazły sie też wskazówki dotyczące przygotowań do zajścia w ciążę, na przykład jakie suplementy diety przyjmować, jakie badania zrobić na etapie planowania dziecka, od kiedy kobietom przysługują finansowane przez NFZ zajęcia w szkołach rodzenia. Szeroko omówiony został też sam przebieg porodu oraz połogu.

Autor opracowania – opolski konsultant wojewódzki w dziedzinie ginekologii i położnictwa dr n. med. Wojciech Guzikowski – wyliczając prawa rodzących, zaznaczył, że ich przestrzeganie polega między innymi  na respektowaniu prawa do świadomego udziału w podejmowaniu decyzji związanych z porodem, a także do pełnej i zrozumiałej informacji o postępach porodu, prawo wglądu do wszystkich wyników badań oraz prawo wyboru szpitala.

Wojewoda opolski Ryszard Wilczyński zaznaczył, że informator przygotowano, by minimalizować ewentualne nieprawidłowości, a przede wszystkim uświadamiać przyszłe matki i pomóc im w tym, by macierzyństwo było „doświadczeniem jak najbardziej pozytywnym”. Zaznaczył, że jest to ważne, biorąc pod uwagę problemy demograficzne województwa opolskiego.

Z badań demografów wynika, że województwo opolskie ma najniższy wskaźnik dzietności i najwyższy odsetek migracji zagranicznych w kraju. Dlatego region chce powołania na swoim terenie Specjalnej Strefy Demograficznej - pilotażowego projektu dotyczącego utworzenia pakietów rozwiązań, które miałyby przeciwdziałać wyludnianiu się regionu. W ramach Specjalnej Strefy Demograficznej mają być realizowane cztery pakiety: Żłobkowo-przedszkolny; Edukacja a rynek pracy; Praca to bezpieczna rodzina oraz Złota jesień dla seniorów.

Jak poinformował dyrektor gabinetu wojewody Szymon Ogłaza, informator wydrukowano w 3 tysiącach egzemplarzy. Koszt przedsięwzięcia wyniósł około 15 tysięcy złotych.

Opracowanie ma trafić do wszystkich poradni, szpitali i placówek medycznych w regionie, w których pojawiają się kobiety w ciąży lub planujące zajście w ciąże. Będzie też dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego, portalu zdrowieopolskie.pl. - Wyślemy też pismo do dyrektorów szpitali z prośbą, by zamieścili je również na swoich stronach” – dodał Ogłaza. (PAP)