Zarząd województwa opolskiego zdecydował o dofinansowaniu czterech projektów, które rozwijają e-usługi na Opolszczyźnie. Przeznaczył na ten cel 18,3 mln zł, które pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

E-usługi to różne usługi świadczone przez sieć elektroniczną, w tym także przez Internet. „Dzięki realizacji projektów w opolskich szpitalach poprawi się jakość obsługi pacjentów, a zyskają na tym także same placówki” – poinformowała PAP rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego w Opolu Violetta Ruszczewska. „Wdrożenie systemu e-usług pozwoli na poprawę usług dotyczących m.in. rejestracji, komunikacji wewnątrzszpitalnej, kontroli, badania satysfakcji pacjentów czy współpracy z kontrahentami” - dodała.

7,7 mln zł dofinansuje projekt realizowany przez trzy jednostki: Opolskie Centrum Onkologii, Szpital Wojewódzki oraz Specjalistyczny Zespół Opieki nad Matką i Dzieckiem w Opolu. Dotyczy on zwiększenia zakresu, dostępności oraz bezpieczeństwa usług elektronicznych poprzez rozwój modułów informacyjnych i stopnia ich wykorzystania w zakresie opieki zdrowotnej.

Blisko 1,5 mln zł otrzymają Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny w Opolu i Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach, które będą wprowadzać u siebie e-usługi. 1,4 mln zł trafi do Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu na stworzenie środowiska informatycznego dla e-usług.

7,7 mln zł zostało przeznaczonych na rzecz projektu złożonego przez wojewodę opolskiego, którego celem jest upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim.

Zarząd województwa przyznał pieniądze w ramach drugiego naboru wniosków do działania 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.