Ubezpieczenie szpitali od zdarzeń medycznych miało być obowiązkowe od 1 lipca tego roku, jednak zgodnie z przyjętą w czwartek nowelizacją ustawy o działalności leczniczej prawo zacznie obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2014 r. Szpitale, które do tej pory nie wykupią dodatkowej polisy ubezpieczenia od zdarzeń medycznych, zostaną wykreślone z rejestru podmiotów medycznych.

Jeszcze w ubiegłym roku przetarg na ubezpieczenie od zdarzeń medycznych przeprowadziło Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie. Koszt rocznej polisy dla tej placówki to 278 tys. zł. Dyrektor Centrum Wojciech Machelski stwierdził, gdyby ubezpieczenie pozostało dobrowolne, to kierowana przez niego placówka nie wykupiłaby jeszcze polisy.

"Od 20 lat nie zapłaciliśmy żadnego odszkodowania, więc moim zdaniem nie byłoby jeszcze potrzeby ponoszenia takiego wydatku" - powiedział PAP dyrektor Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie. Jak dodał, pieniądze na wykup polisy pokrycie pochodzą z oszczędności na bieżących wydatkach związanych z leczeniem.

Ubezpieczenie od zdarzeń medycznych wykupiło też Powiatowe Centrum Zdrowia w Kluczborku. Koszt rocznej polisy dla tej placówki to 383 tys. zł. "To dla nas zabójcza kwota, zwłaszcza, że obowiązkowe ubezpieczenie OC szpitala też podrożało ze 160 do 300 tysięcy" - wyjaśnił wiceprezes i dyrektor ds. medycznych placówki w Kluczborku Józef Maciołek.

Wiele placówek przed wykupieniem ubezpieczenia powstrzymał wysoki koszt składki oraz pojawiające się informacje o możliwości przesunięcia terminu wprowadzenia obowiązkowego ubezpieczenia. Z tego powodu od wykupienia polisy za 460 tys. zł - już po rozstrzygnięciu przetargu w tej sprawie - odstąpiło Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu.

"Szpitale dziś oszczędzają na wszystkim, na czym się da bez szkody dla pacjentów. A w związku z tym, że mamy wykupione kompleksowe ubezpieczenie placówki, to z tego dodatkowego póki co zrezygnowaliśmy" - uznał zastępca dyrektora Wojewódzkiego Centrum Medycznego ds. technicznych Zbigniew Skowroński.

Dodatkowe polisy są konsekwencją przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie z nimi pacjenci mogą występować do wojewódzkich komisji orzekających o ustalenie odszkodowania za niewłaściwe leczenie. Suma ubezpieczenia wynosiłaby nie mniej niż 300 tys. zł (z uwagi na to, że jest to maksymalna wysokość świadczenia w przypadku śmierci pacjenta) i byłaby uzależniona od liczby łóżek w szpitalu i sumy ubezpieczenia w odniesieniu do jednego łóżka, która wynosi nie mniej niż 1 tys. zł.(PAP)

kat/ abr/ as/