Na sfinansowanie dodatkowych operacji usunięcia zaćmy Fundusz przeznaczył 60 mln, a na endoprotezoplastykę - 120 mln. Pieniądze pochodzą z funduszu zapasowego NFZ.

- Zależy nam na tym, aby dzięki tym dodatkowym środkom skrócić kolejki osób oczekujących na operacje usunięcia zaćmy i wszczepienie endoprotezy - podkreśla p.o. rzecznik NFZ Sylwia Wądrzyk.

Środki zostały podzielone pomiędzy oddziały NFZ na podstawie algorytmu.

Najwięcej dodatkowych pieniędzy na operacje zaćmy trafi do oddziałów: mazowieckiego, śląskiego, wielkopolskiego i małopolskiego. Z kolei na zabiegi wszczepienia endoprotezy najwięcej środków dostaną oddziały: mazowiecki, śląski, małopolski, dolnośląski i łódzki.(pap)