Od 1 stycznia 2015 roku zaczną obowiązywać istotne dla pacjentów i świadczeniodawców zmiany w ochronie zdrowia. Ich głównym celem jest skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na wizytę u specjalisty oraz część zabiegów.

Niektóre rozwiązania wprowadzono jeszcze przed Nowym Rokiem. Od października 2014 w przypadku przewlekłych schorzeń lekarze mogą wypisywać pacjentowi recepty nawet na rok, zamiast maksymalnie na trzy miesiące - jak wcześniej. Chodzi o zmniejszenie liczby wizyt lekarskich, których celem było wyłącznie uzyskanie przez pacjenta z przewlekłym schorzeniem kolejnej recepty na leki. Tym samym ma to zapewnić szybszy dostęp do specjalistów dla tych pacjentów, którzy potrzebują porady lekarskiej.

 

Inna zmiana, która ma skrócić kolejki do specjalistów, to powierzenie większych kompetencji lekarzom rodzinnym poprzez poszerzenie listy badań diagnostycznych, które mogą oni zlecać; chodzi o FT3, FT4, EKG w spoczynku, gastroskopię, kolonoskopię, spirometrię, badanie PSA (prostata) oraz USG, m.in. tarczycy, nerek, piersi, jąder. Obecnie lekarze rodzinni odsyłali pacjentów do specjalistów po skierowania na te badania.

Kolejne rozwiązanie przewiduje wprowadzenie tzw. porady receptowej, czyli możliwość wypisania kolejnej recepty bez konieczności osobistej wizyty pacjenta u lekarza. Zniesiony został ponadto obowiązek konsultacji specjalistycznej pacjenta z chorobą przewlekłą raz na 12 miesięcy, w celu otrzymania zaświadczenia o chorobie przewlekłej umożliwiającego przedłużenia recepty przez lekarza rodzinnego.

Aby zachęcić lekarzy specjalistów do przyjmowania większej liczby nowych pacjentów i szybkiej diagnostyki, wycena za pierwszą wizytę zostanie zwiększona jednak pod warunkiem, że pacjent zostanie zdiagnozowany i zostanie zaplanowane leczenie w ciągu maksymalnie sześciu tygodni, po upływie których lekarz specjalista zdecyduje o skierowaniu pacjenta pod opiekę lekarza rodzinnego.

Po 1 stycznia 2015 zmieni się także sposób prowadzenia kolejek i zapisów do lekarzy przez przychodnie i gabinety. Kolejki mają być rozdzielone na nowych pacjentów i tych, którzy kontynuują leczenie, aby pokazać rzeczywisty czas oczekiwania na pierwszą wizytę. W przypadku niektórych specjalności lub zabiegów, do których są obecnie największe kolejki, będą one prowadzone centralnie, czyli poprzez aplikację NFZ. Chodzi o kolejki do poradni onkologicznych, ortopedycznych, kardiologicznych i endokrynologicznych, zabiegów endoprotezoplastyki oraz usunięcia zaćmy.

Placówki ochrony zdrowia będą miały obowiązek cotygodniowego raportowania kolejek do Narodowego Funduszu Zdrowia podając liczbę oczekujących oraz pierwszy wolny termin, zamiast średniego czasu oczekiwania. Chodzi o to, aby pacjenci mieli dostęp do informacji o aktualnym czasie oczekiwania.

Czytaj: Od stycznia 2015: sprawozdania o listach oczekujących raz w tygodniu >>>

Ponadto świadczeniodawcy będą raportować liczbę osób oczekujących według numeru PESEL, co pozwoli na weryfikację liczby miejsc, w których pacjent jednocześnie oczekuje na wizytę. Dzięki temu zostanie on wykreślony z różnych kolejek do tego samego specjalisty i zostanie zapisany tylko tam, gdzie czas oczekiwania jest najkrótszy. Pacjent będzie musiał ponadto w ciągu 14 dni dostarczyć oryginał skierowania na wizytę u specjalisty, aby zapobiec zapisywaniu się do kilku kolejek jednocześnie. Jeżeli nie zrobi tego na czas, zostanie wykreślony z listy oczekujących.

Czytaj: Skierowanie trzeba dostarczyć w ciągu 14 dni od wpisania się na listę >>>

Od stycznia 2015 do okulisty i dermatologa będzie można zapisać się tylko na podstawie skierowania. Część porad oraz drobnych zabiegów okulistycznych i dermatologicznych mają przejąć lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. Według ministerstwa zdrowia wprowadzenie skierowań do okulisty i dermatologa ma spowodować odciążenie specjalistów od wizyt pacjentów zgłaszających się do nich z drobnymi dolegliwościami, w przypadku których wystarczyłaby pomoc lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Dzięki temu ma skrócić się czas oczekiwania na wizytę i dostępność do okulistów i dermatologów dla pacjentów z bardziej skomplikowanymi schorzeniami.(pap)