Nowa regulacja ma zastąpić dotychczas obowiązujące rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze (Dz. U. Nr 139, poz. 1141 z późn. zm.).

Projektowane rozporządzenie określa katalog wyrobów medycznych przysługujących świadczniobiorcom w ramach świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne refundowane przez NFZ, wraz z określeniem poziomu, w tym limitu cen tych świadczeń i sposobu ich finansowania oraz warunków realizacji.

Przedmiotowy projekt zakłada prowadzenie jednolitego wykazu wyrobów medycznych dostępnych na zlecenie, który uwzględniać będzie potrzebę dostosowania regulacji pranych zaistniałych na przestrzeni ostatnich lat w systemie zaopatrzenia pacjentów w wyroby medyczne.
"Po 14 latach zmieniamy rozporządzenie o wyrobach medycznych" - podkreślił minister zdrowia Bartosz Arłukowicz na czwartkowym spotkaniu z dziennikarzami. Wyjaśnił, że w porównaniu z obecnie obowiązującym rozporządzeniem limity finansowania wielu produktów wzrosną, będą też refundowane nowocześniejsze protezy, a także wózki inwalidzkie. Cześć wyrobów zniknie z wykazu, ale pojawią się nowe, bardziej nowoczesne.
W projekcie przewiduje się zwiększenie limitu finansowania wszystkich protez kończyn górnych i dolnych. W przypadku aparatów słuchowych zwiększono limity, zlecenie będzie mógł wystawić także lekarz audiolog oraz foniatra, a ponadto usunięto zapis "czynny zawodowo", jako warunek obustronnego protezowania.
Zwiększony ma być limit finansowania sprzętu dla pacjentów z mukowiscydozą, jednocześnie skrócony okres użytkowania tych wyrobów. Do katalogu wprowadzono nowy typ inhalatora - membranowy.
Z kolei w przypadku worków stomijnych resort zdrowia proponuje zapisy, które ograniczą sprzedaż pacjentom gotowych pakietów zawierających oprócz worków stomijnych także sprzęt dodatkowy. Jak wyjaśnił wiceminister Igor Radziewicz-Winnicki, dotychczas dodawano np. nożyczki oraz inne akcesoria zawyżając wartość pakietów.
Istotna zmiana to wzrost limitu cenowego na wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół dla osób samodzielnie poruszających się na wózku z 1,5 do 1,7 tys. zł. Zwiększony będzie też limit na wózek inwalidzki specjalny(np. elektryczny, stabilizujący plecy i głowę) z 1,8 do 3 tys. zł. Spadną z kolei dopłaty NFZ do wózków inwalidzkich zwykłych z 800 do 600 zł.
Limit finansowania poduszki przeciwodleżynowej wzrośnie ze 100 do 500 zł. Jak mówił obecny na spotkaniu poseł Marek Plura, który porusza się na wózku inwalidzkim, lepsza poduszka przeciwodleżynowa ma zapewnić nie komfort, ale w ogóle możliwość spędzenia na wózku bez przerwy kilku godzin, co z kolei pozwala m.in. na podjęcie aktywności zawodowej. Zaznaczył, że nowe rozporządzenie było szeroko konsultowane ze środowiskiem osób niepełnosprawnych.
Inną zmianą jest zwiększenie limitu cenowego na laski dla niewidomych i jednoczesne skrócenie okresu użytkowania z 2 lat do 6 miesięcy.

Arłukowicz poinformował, że limity dotyczące pieluch i pieluchomajtek pozostały niezmienione. Na początku przyszłego roku resort przedstawi jednak rozwiązanie, które umożliwi zaopatrywanie się w refundowane pieluchy nie tylko w sklepach medycznych, gdzie ceny tych wyrobów są często dużo wyższe niż np. w marketach. "Pracujemy nad odpowiednimi przepisami" – dodał minister. Wyjaśnił, że o ile proteza wymaga zaopatrywania się w nią w specjalnym sklepie medycznym, to pieluchy powinny być dostępne także poza tymi placówkami i aptekami.

W przypadku pieluch poszerzono grono lekarzy uprawnionych do wystawiania zleceń na te wyroby o medyków pracujących w hospicjach oraz geriatrów. Z kolei krąg osób uprawnionych do refundacji specjalnych pieluch poszerzono o dzieci do 3. roku życia wymagające takich wyrobów.

W przypadku innych wyrobów także poszerzono grono lekarzy, którzy mogą wystawić zlecenie: geriatrzy - na środki absorbcyjne, poduszki i materace przeciwodleżynowe, balkoniki; lekarze rehabilitacji medycznej - na wózki inwalidzkie, protezy, ortezy; audiolodzy i foniatrzy - na aparaty słuchowe; lekarze radioterapii onkologicznej - na protezy piersi, peruki.

Inne rozwiązania z projektu to wyodrębnienie wyrobów medycznych, w przypadku których kontynuacja zaopatrzenia może odbywać się na zlecenie pielęgniarki lub położnej. Chodzi tu np. o cewniki, sprzęt stomijny, pieluchy, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych.

Radziewicz-Winnicki mówił o wzroście nakładów na finansowanie wyrobów medycznych. "W sumie od 2011 do 2014 roku przewidzieliśmy wzrost o blisko 180 mln zł" - powiedział.

Projekt rozporządzenia trafił w czwartek do uzgodnień zewnętrznych. Termin zgłaszania uwag upływa 31 października.

Nowe rozporządzenie musi wejść w życie najpóźniej do dnia 1 stycznia 2014 roku.

PAP/RK

Źródło: www.mz.gov.pl