Według niego władze miasta podpisały już list z inwestorem. Holenderska firma, która pod koniec 2011 przejęła krakowską spółkę Pharma Cosmetic, przystąpiła do projektowania nowego zakładu. Pracę znajdzie w nim kilkadziesiąt osób z Trzebini i okolic.

Zakład powstanie w jednej z trzech stref aktywności gospodarczej, które władze Trzebini tworzą z wykorzystaniem funduszy unijnych. Strefa otrzymała na początku tego roku status podstrefy krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE). Ze względu na położenie w sąsiedztwie węzła autostrady A4, przeznaczono ją przede wszystkim na inwestycje z branży logistycznej.

Wśród potencjalnych inwestorów, którzy zainteresowani są umieszczeniem tam swoich centrów logistycznych, wymieniany jest m.in. producent olejów i smarów Orlen Oil.

Jak zaznaczył burmistrz Szczurek, miasto pozyskało w sumie 14 mln zł na uzbrojenie i przygotowanie pod inwestycje trzech stref przemysłowych o łącznej powierzchni około 80 hektarów. Według jego szacunków przedsięwzięcia tam zlokalizowane mogą wygenerować około tysiąca nowych miejsc pracy w ciągu najbliższych kilku lat.

Strefy aktywności gospodarczej powstają w sąsiedztwie autostrady A4, na terenach po byłej kopalni węgla kamiennego „Siersza” oraz po byłych Zakładach Surowców Ogniotrwałych „Górka”.

We wtorek burmistrz Trzebini podpisał z wicemarszałkiem województwa małopolskiego Romanem Ciepielą umowę na unijne dofinansowanie stworzenia Strefy Aktywności Gospodarczej „Górka”. Dzięki ponad 4,1 mln zł dotacji z Małopolskiego Regionalnego Programu Inwestycyjnego (MRPO) pod przyszłe inwestycje przygotowanych zostanie tam blisko 3,5 hektara. W sumie przedsięwzięcie to będzie kosztować prawie 5,2 mln zł.

„Trzebinia jest pozytywnym przykładem, jak zdegradowane tereny poprzemysłowe można przekształcać w strefy aktywności gospodarczej, które w konsekwencji przynoszą nowe inwestycje i miejsca pracy. To bardzo ważne działanie, szczególnie w czasie kryzysu, a nie wszystkie małopolskie samorządy, które dysponują tego rodzaju terenami, wykorzystują je do celów inwestycyjnych” - zaznaczył marszałek Ciepiela. (PAP)