W związku z trwającym sezonem wypoczynkowym mazowiecki oddział NFZ przypomina o zasadach korzystania ze świadczeń przez pacjentów ubezpieczonych w Funduszu, a przebywających poza miejscem zamieszkania. Podkreśla przy tym, że każdy niepokojący sygnał o trudnościach z dostępem do opieki zdrowotnej w czasie wyjazdu wakacyjnego zostanie dokładnie zbadany.

- W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu placówki, skutkujących trudnościami dla świadczeniobiorców w dostępie do opieki medycznej, świadczeniodawcom grożą kary finansowe - poinformował rzecznik prasowy oddziału Andrzej Troszyński.

Przypomniał także, że podczas pobytu poza miejscem zamieszkania można korzystać z różnych form pomocy medycznej: w dni powszednie w godzinach od. 8 do18 pomocy udzielają paradnie podstawowej opieki zdrowotnej, w godzinach wieczornych i w nocy oraz w dni wolne od pracy należy zgłaszać się do placówek świadczących nocną i świąteczną pomoc lekarską - w godz. 18-8 oraz całodobowo w dni wolne od pracy.

- W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może się udać po pomoc do dowolnego punktu sprawowania tej opieki, na przykład tam, gdzie ma najbliżej, niezależnie od tego, gdzie mieszka. Dyżurujący lekarz przyjmuje na miejscu w poradni (ambulatorium); może też udzielać porad telefonicznie. W wyjątkowych, medycznie uzasadnionych, przypadkach lekarz lub pielęgniarka udają się do domu chorego lub do miejsca jego pobytu. W razie potrzeby dyżurujący lekarz może skierować pacjenta do szpitala lub wezwać karetkę pogotowia ratunkowego - podkreślił Troszyński.

Czytaj: Nocna i świąteczna pomoc bez badań diagnostycznych >>>

W razie nagłego urazu lub zachorowania należy udać się do najbliższej szpitalnej izby przyjęć lub szpitalnego oddziału ratunkowego. NFZ zaznaczył jednak, że oddziały te nie zastępują lekarza POZ ani lekarza poradni specjalistycznej. Lekarz kieruje wyłącznie na badania i konsultacje niezbędne ze względu na stan nagłego zagrożenia życia lub nagłego, poważnego zagrożenia zdrowia.

Z kolei w razie nagłego bólu zęba czy powikłań związanych z wcześniejszym leczeniem można skorzystać z pomocy stomatologa w jednej z poradni pracujących w ramach doraźnej opieki stomatologicznej. Poradnie pracują w dni powszednie w godzinacg od 19 do 7 a w soboty, niedziele i święta przez całą dobę. Lista poradni jest dostępna na stronie lokalnego oddziału NFZ lub pod numerem infolinii NFZ.

Opiekę medyczną nad dziećmi przebywającymi na obozach i koloniach jest zobowiązany zagwarantować organizator wypoczynku.
- Gdy tak się nie stanie, zawsze można skorzystać z pomocy miejscowego lekarza, który ma podpisaną umowę z NFZ. Warto to sprawdzić przed wyjazdem na kolonię - podkreślił Troszyński. Dodał, że organizatorowi należy przekazać numer PESEL dziecka, niezbędny podczas każdej wizyty u lekarza.

Organizator kolonii może także poprosić rodziców o pisemną zgodę na udzielenie dziecku pomocy medycznej, na przykła w trakcie wizyty u lekarza POZ dziecku musi towarzyszyć jego opiekun prawny. (pap)