Szef Funduszu uczestniczył w Warszawie w prezentacji wyników pilotażowego społecznego audytu opieki szpitalnej w Polsce, zorganizowanego przez Fundację Urszuli Jaworskiej. W ramach projektu ankieterzy - studenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zapytali o opinie pacjentów pięciu szpitali w stolicy.

Prezes NFZ w rozmowie z dziennikarzami wskazał, że minister zdrowia Marian Zembala 8 września 2015 podpisał zmianę rozporządzenia ws. ogólnych warunków umów, które pozwoli brać pod uwagę jakość i dostępność świadczeń.

Służyć ma temu – jak wyjaśnił – tzw. wskaźnik korygujący, umożliwiający dodatkowe finansowanie, "coś w rodzaju premii" dla wybranych podmiotów. Jednym – ale jak podkreślił z pewnością nie jedynym - z narzędzi oceny ma być opinia pacjenta dotycząca opieki i usług.

Jak przekazała w środę 28 października 215 p.o. rzecznika Centrali NFZ Sylwia Wądrzyk–Bularz, opracowywany obecnie program monitorowania poziomu satysfakcji pacjentów ma na celu umożliwienie systematycznego badania ich opinii na temat świadczeń, a także w oparciu o zebrane dane opracowywanie - w miarę możliwości - rozwiązań usprawniających funkcjonowanie podmiotów udzielających świadczeń.

NFZ, jak przekazała, planuje jeszcze w tym roku przeprowadzenie pilotażowego badania w zakresie POZ, czyli podstawowej opieki zdrowotnej (z wyłączeniem nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej). Zakłada się, że począwszy od 2016 roku ankieta będzie przeprowadzana cyklicznie.

Pytania zawarte w ankiecie dotyczą głównie kwestii organizacji udzielania świadczeń na przykład: co jest dla Pana/Pani najważniejsze podczas korzystania ze świadczeń? (uprzejmość i życzliwość osób zatrudnionych w rejestracji, umiejętność przekazywania informacji przez pracowników rejestracji, umiejętność przekazywania informacji przez personel medyczny, warunki lokalowe itp.). Pytania dotyczą także  tego, czy pacjent w sposób zrozumiały uzyskał informacje o stanie zdrowia oraz trybie i sposobie leczenia oraz oceny dostępności do rejestracji – telefonicznej i internetowej.

Ostateczna wersja ankiety do przeprowadzenia pilotażowego badania w zakresie POZ jest obecnie opracowywana oraz konsultowana z zainteresowanymi środowiskami. Propozycję pytań przesłano do 63 organizacji i instytucji między innymi uczelni medycznych, środowisk i organizacji skupiającej pacjentów, konsultantów krajowych w dziedzinie medycyny rodzinnej oraz pielęgniarstwa rodzinnego, a także do organizacji skupiających lekarzy POZ.

Wyniki społecznego audytu opieki szpitalnej, którego wyniki zaprezentowano w środę, pokazały - jak mówili jego autorzy - raczej pozytywny obraz ocenianych placówek. Większość pacjentów wyraziła zadowolenie zarówno na poziomie ogólnej oceny, jak i różnych elementów pracy szpitala.

Autorzy badania przyznają, że wyniki badania mogą być zawyżone ze względu na proces badawczy, obarczony pewnymi mankamentami. Badanie realizowano bowiem w szpitalu, często w okolicy pokoju lekarskiego lub pielęgniarskiego, co mogło powodować obawy przed wyrażaniem negatywnych opinii. Próba pacjentów nie była losowa - selekcji dokonywali ankieterzy, w badaniu wzięły udział tylko osoby, które wyraziły zgodę.

Wśród mocnych stron szpitali ankietowani wskazywali miły i kompetentny personel oraz dobry sprzęt. Najczęściej wskazywane obszary do poprawy to długi czas oczekiwania w rejestracji, wielkości i jakość posiłków, wygląd szpitala, łatwość poruszania się po nim oraz zaniedbane toalety i brak środków czystości. (pap)