Badach-Rogowski powiedział, że do rozmów ma dojść w południe w Ministerstwie Zdrowia. "O nic nie będziemy postulować. My żądamy spełnienia obietnic zawartych w porozumieniu z 18 lipca 2017" - stwierdził.

 

Informacje o spotkaniu potwierdził rzecznik MZ Krzysztof Jakubiak. "W najbliższym czasie będzie spotkanie przedstawicieli ministerstwa zdrowia i ratowników" - powiedział. Dodał, że spotkanie odbywa się na zaproszenie ministra, a tematem rozmów ma być m.in. sprawa wynagrodzeń.

 

Ratownicy uważają, że rząd nie wywiązuje się z ubiegłorocznego porozumienia, które przewidywało m.in. wypłatę dodatków dla ratowników. Z kolei Ministerstwo Zdrowia oświadczyło na początku marca, że wypłaty w ratownictwie pozaszpitalnym są realizowane na bieżąco - podwyżki otrzymała połowa ratowników zatrudnionych w szpitalach. Resort zapewnił, że podejmuje starania, by wypłata podwyżek objęła wszystkich ratowników medycznych.

 

Porozumienie z ratownikami zawarto w lipcu ubiegłego roku. Zakładało m.in. średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia - wraz ze wszystkimi składnikami i pochodnymi w przeliczeniu na etat - o 400 zł od 1 lipca 2017 r. i o kolejne 400 zł od 1 stycznia 2018 r. Minister zobowiązał się też, że podejmie działania, aby do listopada 2017 r. została uchwalona tzw. mała nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (PRM), która zakłada upaństwowienie systemu PRM (projekt tej nowelizacji jest w Sejmie).(PAP)