Resort opracował projekt rozporządzenia, które przewiduje bezpłatne szczepienie przeciw odrze osób dorosłych, które są szczególnie narażone na zakażenie. Chodzi o osoby, które nie były szczepione lub nie mają udokumentowanego szczepienia, a przebywają w środowisku o niskim odsetku zaszczepionych lub mogą być narażone na kontakt z chorymi. 

Ministerstwo wyjaśnia, że wydanie rozporządzenia jest uzasadnione obecną sytuację epidemiologiczną, jeśli chodzi o odrę. MZ wskazało w uzasadnieniu projektu, że w lipcu i w sierpniu 2016 roku wśród ubiegających się o uzyskanie statusu uchodźcy w Polsce osób - które przybyły przez terytorium Białorusi z obszaru Zakaukazia i Azji Środkowej - wystąpiło kilkanaście przypadków zachorowań na odrę. 

Resort zaznacza, że chorzy na odrę niosą wysokie ryzyko przeniesienia zachorowań na inne osoby na przykład przebywające w ośrodkach dla cudzoziemców, a także na obywateli polskich, którzy nie byli szczepieni przeciwko odrze ze względu na przeciwskazania o charakterze medycznym. W grupie tej są dzieci chore na nowotwory lub osoby poddane leczeniu immunosupresyjnemu. Osoby niezaszczepione mogą przyczynić się także do transmisji wirusa na dzieci w okresie niemowlęcym, które zgodnie z kalendarzem szczepień nie były zaszczepione. 

Zgodnie z obowiązującym programem szczepień ochronnych, szczepienie na odrę wykonuje się planowo u dzieci w 13-15 miesiącu oraz w 10 roku życia. Są one obowiązkowe dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia. 

System finansowania szczepień nie obejmuje osób, które ukończyły 19 rok życia. Resort ocenia, że w przypadku występowania ognisk epidemicznych, brak nieodpłatnych szczepień dla tej grupy wiekowej stanowi istotny problem w prowadzeniu działań przeciwepidemicznych. 

Resort chce, by na potrzeby ewentualnego wykonywania szczepień o charakterze interwencyjnym były wykorzystywane szczepionki przeciw śwince, odrze i różyczce przechowywane przez stacje sanitarno-epidemiologiczne. 

Odra jest jedną z najbardziej zaraźliwych chorób. Zakażenie szerzy się drogą kropelkową oraz przez bezpośrednią styczność z wydzieliną jamy nosowo-gardłowej chorej osoby. W przebiegu choroby występuje gorączka, silny kaszel, wysypka plamisto-grudkowa, zapalenie spojówek, światłowstręt, nieżyt błony śluzowej nosa. 

 Powikłania po odrze są dość częste. Te lżejsze to zapalenie ucha środkowego oraz zakażenie żołądkowo-jelitowe, a poważniejsze - między innymi zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. 

Eksperci wskazują, że szczepienie przeciw odrze ma bardzo wysoką skuteczność. Po podaniu pierwszej dawki szczepionki odporność uzyskuje około 95-98 procent osób zaszczepionych. Podanie drugiej dawki pozwala uzyskać odporność niemal 100 procentową. 

Z danych resortu za ostatnia dekadę wynika, że w 2015 roku odnotowano w Polsce 48 przypadków odry; rok wcześniej – 110; w 2013 roku – 84, w roku 2012 – 70, w 2011 – 38, w 2010 – 13, w 2009 – 114, w 2008 – 97, w 2007 - 36, zaś w 2006 - 120. (pap)