Krajowy konsultant w dziedzinie epidemiologii prof. Andrzej Zieliński powiedział, że od wielu lat błędnie podawane są dane, że w naszym kraju wirusowym zapaleniem wątroby typu C zakażonych jest ponad 700 tysięcy osób. - Takie szacunki są niewłaściwe, wynikają z błędnej interpretacji badań przesiewowych. Ta liczba powinna wreszcie przestać krążyć – podkreślił.

Specjalista wyjaśnił, że to nieporozumienie wynika z tego, że u co drugiej osoby badanej na obecność przeciwciał anty-HCV uzyskuje się tzw. wyniki fałszywie pozytywne. Takie badanie świadczy jedynie o tym, że organizm zetknął się z wirusem, natomiast nie przesądza jeszcze o zakażeniu (przeciwciała anty-HCV można stwierdzić także u osób, których organizm sam zwalczył wirusa).

- Dlatego można przyjąć, że w Polsce zakażonych jest nie więcej niż 350 tysięcy osób – podkreśla prof. Zieliński.

Bardziej wiarygodnym testem na obecność wirusa HCV jest badanie HCV RNA metodą PCR wykrywające jego obecność we krwi. Pozwala ona ustalić czy doszło do zakażenia już po 2-3 tygodniach (test na obecność przeciwciał można wykonać najwcześniej po 4-10 tygodniach).

W Polsce wirusowym zapaleniem wątroby typu C zakażonych jest zatem około 1 procent populacji. Zgadza się to z badaniami epidemiologicznymi w Stanach Zjednoczonych, gdzie ocenia się, że zakażonych tym patogenem jest 3,2 mln osób, czyli 1 procent społeczeństwa.

Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia-Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie prof. Mirosław J. Wysocki powiedział, że jeszcze mniejszy jest odsetek Polaków, u których się rozwija wirusowe zapalenie wątroby typu C. Ocenia się, że takich osób jest w naszym kraju nie więcej niż 220-230 tysięcy, czyli 0,5 procent populacji – podkreślił szef NIZP-PZH.

Ta różnica wynika z tego, że nie u każdej osoby, która została zakażona wirusem HCV, dochodzi do pełnego rozwoju choroby, która stopniowo niszczy wątrobę i ujawnia się dopiero po wielu latach.

Dane te potwierdzają wstępne wyniki badań prowadzonych w ramach projektu „Zapobieganie Zakażeniom HCV”, realizowanych na zlecenie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Dr n. med. Magdalena Rosińska z zakładu epidemiologii NIZP-PZH poinformowała, że objęto nim 23 tys. losowo wybranych osób z 10 województw.

- Na obecność wirusa zapalenia wątroby typu C przebadano dotąd prawie 14 tysięcy osób. U 1 procenta badanych uzyskano wynik pozytywny, ale u mniej niż 0,5 procent osób odpowiednimi badania potwierdzono obecność wirusa HCV we krwi – powiedziała specjalistka.

Zakażenie wirusem HCV wykryto dwukrotnie częściej u Polaków niż Polek. O ile w badanej grupie było zainfekowanych 0,26 procent pań, to wśród mężczyzn 0,6 procent. Ta różnica może wynikać z tego, u kobiet wirus ten łatwiej jest spontanicznie eliminowany z organizmu. U obu płci największy odsetek osób zakażonych jest w wieku 45-64 lat.

- Chcemy teraz ustalić w jaki sposób najczęściej dochodzi w Polsce do zakażenia wirusem HCV – mówi dr Rosińska. Najprawdopodobniej zdarza się to głównie w ośrodkach opieki medycznej w trakcie badań i zabiegów, podczas których dochodzi do przerwania ciągłości tkanek.

Do infekcji tej może również dojść podczas niektórych zabiegów kosmetologicznych, tatuażu oraz między domownikami, gdy jedna z osób jest zakażona wirusem HCV.

Na całym świecie żyje około 170 mln osób zakażonych wirusowym zapaleniem wątroby typu C; jest ich zatem pięciokrotnie więcej niż osób żyjących z HIV/AIDS. W wielu krajach większość zakażonych wirusem HCV przyjmuje narkotyki w zastrzykach. W Polsce stanowią oni zdecydowaną mniejszość. Z przedstawionych na konferencji danych wynika, że osoby te stanowią jedynie 6 procent wszystkich zakażonych tym patogenem.

Janusz Sierosławski z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie powiedział, że w naszym kraju wśród osób przyjmujących narkotyki w zastrzykach aż 60-70 procent jest zakażonych wirusem HCV. W tej grupie przeważają kobiety, bo częściej niż mężczyźni zakażają się tym wirusem.

- Kobiety częściej niż mężczyźni mają partnerów seksualnych, którzy również przyjmują narkotyki w iniekcjach, wspólnie z nimi biorą narkotyki używając tego samego sprzętu. Często padają też ofiarami przemocy np. seksualnej ze strony swych partnerów, co może zwiększać ryzyko zakażenia – wyjaśniła dr Katarzyna Dąbrowska z warszawskiego IPiN. (pap)