W spotkaniu poza ministrem zdrowia uczestniczyła wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko oraz prezes NRPiP Zofia Małas i przewodnicząca OZZPiP Krystyna Ptok. Spotkanie odbyło się w siedzibie związku.

- Nie padły żadne deklaracje. Było to kurtuazyjne, wstępne spotkanie - powiedziała wiceprzewodnicząca OZZPiP Longina Kaczmarska.

Dodała, że rozmawiano między innymi o sytuacji pielęgniarek w służbie zdrowia.
- Chcemy, żeby było bezwzględnie więcej pielęgniarek na dyżurach. To, co ma w tej chwili miejsce w znakomitej większości podmiotów, jest niebezpieczne, zarówno dla pielęgniarki, jak i przede wszystkim dla pacjenta - mówiła wiceprzewodnicząca. Dodała, że związek ma opracowaną strategię "wprowadzenia pielęgniarek do systemu".

Kaczmarska poinformowała, że ministerstwo zadeklarowało, że dojdzie do kolejnego spotkania.
- Na tę chwilę nie ustaliśmy daty. Generalnie jesteśmy w stałym kontakcie z ministerstwem. Dajemy chwilę na zapoznanie się z resortem zdrowia; sam resort jest trudny. Wiadomo, że od deklaracji pieniędzy nie przybędzie - powiedziała.

Również prezes NRPiP Zofia Małas powiedziała, że tematem rozmowy z ministrem była "trudna sytuacja pielęgniarek w służbie zdrowia".
- Rozmawiano przede wszystkim o drastycznie małej liczbie pielęgniarek w systemie. Wiemy, że ten wskaźnik jest o połowę niższy niż średnia UE - oświadczyła. Dodała, że w czasie spotkania rozmawiano także o braku "zastępowalności pielęgniarek". "Średnia wieku jest powyżej 51 lat" - zwróciła uwagę.

Jak podkreśliła, w czasie rozmowy poruszono także temat "zachęt wejścia młodzieży do zawodu". "Rozmawialiśmy oczywiście też o niskich wynagrodzeniach" - mówiła prezes.

- To była rozmowa, nakreślenie tylko obszarów, w jakich mamy się poruszać - relacjonowała Małas. Zwróciła uwagę, że rozwiązanie niektórych problemów w służbie zdrowia nie będzie łatwe, ponieważ nawarstwiały się one od lat. - Pan minister deklarował, że będziemy usiłowali je w jakiś sposób rozwiązać - dodała.

W ostatnich dniach grudnia zakończył prace zespół ds. opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Przygotowany przez niego dokument określa kierunki działań, jakie należy podjąć, aby zapewnić pacjentom dostęp do opieki pielęgniarskiej o wysokiej jakości. Resort zapewnia, że "strategia będzie jednym z ważnych narzędzi w realizacji polityki zdrowotnej ministra zdrowia w najbliższej perspektywie czasowej".

W dokumencie wskazano szereg celów, między innymi zwiększenie liczby studentów pielęgniarstwa i poprawa jakości kształcenia, określenie kompetencji pielęgniarek oraz wypracowanie mechanizmów motywujących podmioty lecznicze do określenia minimalnych norm zatrudniania. Dokument przewiduje też wprowadzenie do systemu opieki zdrowotnej pracowników, którzy wspomagaliby pielęgniarki w bezpośredniej opiece nad pacjentem. (pap)

 [-DOKUMENT_HTML-]