Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz powiedział w wywiadzie dla PAP, że pracuje nad problemem kolejek i stopniowo wprowadza zmiany. - Tego nie da się zrobić nagle, zmieniając pojedyncze przepisy. Poprawa dostępności leczenia wymaga wielu zmian organizacyjnych, ale także i prawnych - dodał.

Jak przykład wymienił zmianę rozporządzenia dotyczącego szkolenia specjalizacyjnego i zwiększenie liczby lekarzy specjalistów. 
- Jesienią tego roku wprowadzimy 10 nowych specjalizacji. Umożliwiamy też lekarzom z II stopniem specjalizacji z interny, pediatrii, chirurgii oraz ginekologii zrobienie bardziej szczegółowych specjalizacji tzw. szybką ścieżką. Przez cały ubiegły rok przygotowywaliśmy nowe programy specjalizacyjne – docelowo będzie ich 86 - mówi Arłukowicz


MInister wspomniał o projekcie ustawy, która umożliwia lekarzom internistom i pediatrom zakładanie placówek POZ. Ministerstwo pracuje także nad zmianami w sposobie monitorowania kolejek przez NFZ. 

Reorganizacja NFZ jest dla ministra kluczową reformą, ale przyznał, że wymaga ona czasu. - Zaczynamy reformowanie NFZ od prac nad wprowadzaniem regionalnych map zapotrzebowania zdrowotnego, na podstawie których oddziały Funduszu będą kontraktowały świadczenia. Wprowadzimy zmiany w wycenie procedur - powiedział Arłukowicz

Na temat dodatkowych ubezpieczeń Arłukowicz powiedział, że na razie toczy się w tej sprawie dyskusja.

Według założeń ministerstwa filar systemu ochrony zdrowia musi stanowić POZ. Lekarz POZ nie musi w każdym przypadku odsyłać pacjenta do specjalisty. Ma także prawo wypisać pacjentowi z chorobą przewlekłą receptę na lek refundowany. Minister przyznał, że

system finansowania POZ wymaga zmian. Problem ten pojawia się też w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Część zabiegów, które są teraz wykonywane w szpitalach, może być wykonywana ambulatoryjnie.

Leczenie nowotworów minister uznał za jeden z najważniejszych problemów. Nie wypowiedział się natomiast jednoznacznie na temat zniesienia limitów w onkologii. Minister wspomniał o leczeniu seniorów. - Jest zbyt mało geriatrów. Dlatego organizujemy i finansujemy ze środków unijnych szkolenia geriatryczne dla pielęgniarek, lekarzy, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych i terapeutów środowiskowych ze szpitali na terenie całej Polski - mówił Arłukowicz.(pap)