Tego dnia w godzinachod  9.00 do 14.00, wszyscy zainteresowani, którzy odwiedzą siedzibę Funduszu przy ulicy Chałubińskiego 8 w Warszawie, będą mogli uzyskać informacje na temat miejsc udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Ponadto do poniedziałku 2 października 2017 roku działają, uruchomione przez mazowiecki NFZ, specjalne numery telefonów dla pacjentów, pod którymi pracownicy Funduszu udzielają informacji na temat miejsc udzielania tych świadczeń.

Numery dla pacjentów: Warszawa: (22) 279 75 41, (22) 279 79 78, Radom: (48) 670 96 00, 0 601 360 403, Siedlce: (25) 785 12 00, 607 575 451, 609 796 661, Płock: (24) 352 90 00, 782 220 516, Ostrołęka: (29) 753 90 00, 605 352 997, Ciechanów: (23) 680 84 22; 721 221 178.

Pełen spis placówek nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej można znaleźć na stronach mazowieckiego NFZ pod adresem: http://www.nfz-warszawa.pl/dla-pacjenta/na-ratunek/nocna-i-swiateczna-opieka-zdrowotna/. Na Mazowszu udzielana będzie w 81 miejscach - szpitalach oraz innych placówkach medycznych.

Od niedzieli 1 paździenrika 2017 roku będzie funkcjonować sieci szpitali - jej wprowadzanie wiąże się ze zmianami w organizacji nocnej i świątecznej opieki medycznej. W całym kraju będzie jej udzielać 498 świadczeniodawców, o 79 więcej niż dotychczas. Zmianie mogą ulec przede wszystkim miejsca udzielania świadczeń.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach 18-8 oraz całodobowo w dni wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza POZ jest zapisany. (pap)

 [-DOKUMENT_HTML-]