Jak informowała dyrekcja WIM podczas czwartkowej konferencji, zakup sprzętu pozwoli na wykonywanie najwyższej jakości wysokospecjalistycznych świadczeń medycznych dla osób z obrażeniami wielonarządowymi. Chodzi m.in. o ofiary wypadków drogowych, katastrof budowlanych i pożarów. Po zakończeniu inwestycji Centrum będzie mogło przyjmować 5-8 pacjentów dziennie. Ma ono także zabezpieczać Euro 2012.

Centrum w WIM przyjmuje pacjentów z Warszawy i powiatów woj. mazowieckiego, czyli populację szacowaną na 3 mln osób. Specjaliści podkreślają, że dzięki tego typu placówkom pacjenci w ciężkim stanie mogą otrzymać kompleksową opiekę specjalistyczną, tym samym wzrasta ich szansa na przeżycie i powrót do zdrowia.

Powstanie na terenie Polski kilkunastu specjalnych centrów urazowych przewiduje nowelizacja ustawy o ratownictwie medycznym z lipca 2009 r. Centra są tworzone na bazie ośrodków wysokospecjalistycznych z myślą o ofiarach wypadków i katastrof. Chodzi o to, aby pacjenci od razu trafiali do miejsca, w którym będą szybko diagnozowani i leczeni przez specjalistów.

Zgodnie z wymogami Ministerstwa Zdrowia lecznice, w których powstają centra urazowe muszą m.in. posiadać wysokospecjalistyczny sprzęt diagnostyczny, wyspecjalizowana kadrę medyczną, możliwość prowadzenia konsultacji telemedycznych i dostęp do leczenia tlenoterapią hiperbaryczną.

O skierowaniu pacjenta do centrum decyduje lekarz lub ratownik, który obecni są na miejscu zdarzenia. Pod uwagę brany jest stan poszkodowanego i wstępna ocena obrażeń, których doznał.Po przetransportowaniu pacjenta co centrum urazowego (często z użyciem śmigłowca), wstępna diagnostyka odbywa się w oddziale ratunkowym, wykonuje ją zespół urazowy. Wdrażane jest leczenie w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych, podejmowana jest decyzja o dalszej terapii.

W skład zespołu udzielającego pomocy - Trauma Team - wchodzą: lekarz specjalista w dziedzinie medycyny ratunkowej, lekarze specjaliści dziedzin medycyny mających zastosowanie w oddziałach zabiegowych oraz lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.
Ponadto, w zależności od rodzaju obrażeń występujących u pacjenta urazowego, w skład zespołu może wchodzić lekarze specjaliści w innych dziedzinach medycyny. Spośród lekarzy Trauma Team wybierany jest kierownik, na którym spoczywa odpowiedzialność za ostateczne decyzje co do diagnostyki i leczenia pacjenta.

Centra urazowe mają stanowić również bazę dydaktyczną i szkoleniową dla kadry medycznej.

Urazy są jedną z trzech najczęstszych przyczyn nagłych zgonów w Polsce. Konieczność powstania centrów zgłasza Sekcja Chirurgii Urazowej Towarzystwa Chirurgów Polskich. W Polsce rocznie obrażeniom ciała ulega około 3 mln osób. Spośród nich 300 tys. wymaga hospitalizacji, a 30 tys. umiera (PAP)

pro/ bos/