Pod nr 68 328 77 7768 328 77 77 będzie można uzyskać informacje na temat miejsc, w których świadczenia w ramach POZ będą udzielane.

Z danych Funduszu wynika, że do środowego południa umowy na 2015 rok podpisało 24 procent lekarzy rodzinnych z regionu. Tych lekarzy, którzy umów nie podpisali, tymczasowo mają zastąpić wszystkie szpitale w województwie - poinformowała rzeczniczka lubuskiego oddziału NFZ Sylwia Malcher-Nowak.

Poza infolinią, wykazy placówek (przychodnie lekarza POZ, pielęgniarki podstawowej opieki, położne środowiskowe, szpitalne oddziały ratunkowe, izby przyjęć, ambulatoria, nocna i świąteczna opieka zdrowotna), w których pacjenci będą mogli uzyskać pomoc w ramach podstawowej opieki zdrowotnej od 1 stycznia 2015 roku, są dostępne i aktualizowane na stronie internetowej lubuskiego oddziału NFZ (www.nfz-zielonagora.pl).

Na tej samej stronie pacjenci znajdą też wykaz placówek, które umów nie podpisały. W środę wczesnym popołudniem wykaz ten obejmował 144 pozycje.

W województwie lubuskim niemal 80 procent lekarzy rodzinnych należy do Porozumienia Zielonogórskiego. Oznacza, że 2 stycznia 2015 roku ich gabinety, zgodnie z wytycznymi PZ, mają być zamknięte. Na wielu przychodniach już wywieszono informujące o tym ulotki.

W Lubuskiem dotychczas 46 placówek POZ podpisało umowy z NFZ. W mijającym roku obowiązywało 190 umów. To oznacza, że tylko 24 procent lekarzy rodzinnych po Nowym Roku będzie do dyspozycji pacjentów.

W przypadku pielęgniarek POZ i położnych POZ ten odsetek wynosi odpowiednio 45 i 48 procent w porównaniu do stanu z bieżącego roku.

Z rozmów przeprowadzonych z pacjentami jednej z gorzowskich przychodni, która ma być nieczynna 2 stycznia 2015, wynika, że większość z nich obawia się kłopotów z dostępem do lekarza rodzinnego. Większość nie wie przy tym, gdzie ma szukać pomocy. Najczęściej wskazywali szpital, co oznacza, że w pierwszych dniach 2015 roku gorzowska lecznica może przeżywać oblężenie.

Czytaj: Zarządzenie prezesa NFZ: POZ w izbach przyjęć i SOR-ach >>>

Na terenie Gorzowa jest jednak kilka przychodni, a także gabinetów lekarzy rodzinnych, do których można się udać po poradę z zakresu POZ. W Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. świadczeń medycznych w ramach POZ będą udzielali lekarze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Z pomocy tej będą mogli skorzystać pacjenci lekarzy rodzinnych, którzy nie będą mieli podpisanej umowy na 2015 rok.

Rzeczniczka Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. poinformowała, że każdy pacjent, który zgłosi się do szpitala, powinien posiadać dokument potwierdzający tożsamość, a także podać PESEL.

 

- Z uwagi na wyjątkowość zaistniałej sytuacji szpital nie będzie dysponował dokumentacją medyczną pacjentów, którzy do tej pory korzystali z usług lekarzy rodzinnych. Dlatego w takich przypadkach zakres usług świadczonych przez szpitalnych lekarzy będzie ograniczony do udzielenia porady w nagłych zachorowaniach i stanach nagłego pogorszenia stanu zdrowia - napisała w komunikacie Wiśniewska.

To oznacza, że w szpitalu pacjent nie będzie mógł przejść badań kontrolnych związanych z rozpoczętym leczeniem, uzyskać recepty na leki w związku ze schorzeniem przewlekłym, czy uzyskać rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia.

Ponadto ograniczony będzie zakres wydawania skierowań do specjalistów oraz nie będzie można uzyskać zwolnienia lekarskiego, wniosku do ZUS, skierowania do sanatorium oraz innych zaświadczeń i druków medycznych.

Nocną i świąteczną opiekę medyczną nadal będą sprawowały ambulatoria na terenie całego województwa lubuskiego, które podpisały umowę na 2015 rok z Narodowym Funduszem Zdrowia. W Gorzowie takie ambulatorium mieści się przy ulicy Piłsudskiego 1B.

NFZ przypomina również, że każdy pacjent może zmienić swojego lekarza rodzinnego.(pap)