Była to największa inwestycja w ostatnich latach w szpitalu MSW w Łodzi. Projekt obejmował modernizację i wyposażenie w nowoczesny sprzęt OIOM-u i centralnego

bloku operacyjnego.

Po modernizacji największy w łódzkich szpitalach OIOM działa od lutego tego roku,

w poniedziałek uroczyście oddano do użytku centralny blok operacyjny z sześcioma

salami, wyposażonymi w nowoczesny sprzęt i spełniającymi wszelkie standardy unijne.

"Mamy dużo oddziałów, które w skali województwa są wiodące i którym potrzebny był dobry standard operowania. Wcześniej dochodziło do awarii sprzętu i czasem

musieliśmy wyłączać sale operacyjne. Teraz - mam nadzieję - tego już nie będzie i oddziały, które są bardzo potrzebne dla miasta i województwa, tj. onkologia,

chirurgia naczyniowa czy ortopedia wreszcie będą w normalnych warunkach pracowały"

- powiedział PAP dyrektor placówki Robert Starzec.

Blok operacyjny w szpitalu MSW nie był remontowany od powstania placówki w 1975 r. Jego modernizacja była największą inwestycją, do której szpital przygotowywał się

ponad rok. Same prace i wyposażenie w nowoczesny sprzęt trwały dziewięć miesięcy.

Realizacja całego projektu wraz z wyposażeniem kosztowała ponad 14 mln zł, a sam blok operacyjny - ponad 5 mln zł.

"Ponad połowę tej kwoty stanowiły środki własne, wygenerowane dzięki dobrej kondycji szpitala" - podkreśla Starzec. Za ubiegły rok szpital MSW wypracował prawie 12 mln zł zysku i - zdaniem jego szefa - to najlepszy wynik w kraju. To także pozwoliło, żeby w lipcu pracownicy szpitala otrzymali podwyżki.

W uroczystości otwarcia bloku operacyjnego wzięli udział przedstawiciele MSW i resortu zdrowia, parlamentarzyści oraz władze Łodzi i województwa.

W ciągu ostatnich pięciu lat w łódzkim szpitalu MSW przeprowadzono inwestycje budowlane o łącznej wartości ponad 33 mln zł, z czego ponad połowę stanowiły środki własne szpitala, a resztę dofinansowanie z budżetu ministerstwa. 18 mln zł kosztował nowoczesny sprzęt i wyposażenie oddziałów placówki.