MdM zwraca uwagę zwłaszcza na konieczność "bezwarunkowego dostępu do opieki prenatalnej dla kobiet w ciąży i do podstawowych szczepień dzieci, których dostępność obecnie nie wszędzie jest zapewniona".

Organizacja opiera się na danych zebranych w 2013 roku podczas 29 400 konsultacji udzielonych w jego ośrodkach opieki dla osób znajdujących się w najbardziej niepewnej sytuacji w 25 europejskich miastach.

Wśród 285 ciężarnych kobiet, którym MdM udzielał pomocy, według raportu dwie trzecie (65,9 procent) nie miało dostępu do opieki prenatalnej, a 42,8 procent otrzymało ją zbyt późno.
- Ponad 70 procent z nich takiej opieki wymagało pilnie lub dość pilnie - stwierdza raport.

W 2013 roku MdM w swoich ośrodkach udzieliło konsultacji ponad 1 700 niepełnoletnim.
- W najlepszym przypadku co drugi z nich był zaszczepiony przeciwko tężcowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, odrze lub kokluszowi. W niektórych krajach wskaźnik ten jest jeszcze niższy i wynosi 30 procent, co jest znacznie poniżej stopy objęcia szczepieniami populacji ogólnej, która wynosi około 90 procent - informuje stowarzyszenie.

MdM stwierdziło również, że "grupy ludności zagrożone jeszcze przed kryzysem - obywatele biednych krajów unijnych, nielegalni imigranci, osoby ubiegające się o azyl, narkomani, pracownice seksualne i bezdomni - spotykają się z ograniczeniem lub są wprost pozbawieni elementów bezpieczeństwa oraz dostępu do zasobów, które miały zapewniać im podstawową pomoc".

Stowarzyszenie powołuje się na przykład Hiszpanii, gdzie "dorośli bezdomni imigranci zostali wyłączeni z opieki zdrowotnej dekretem królewskim z mocą ustawy 16/2012, który w życie wszedł we wrześniu 2012 roku".

Ponad jedna czwarta pacjentów przyjętych przez MdM deklaruje zły lub bardzo zły ogólny stan zdrowia. 76 procentbadanych osób mówiło, że padło co najmniej raz ofiarą przemocy.

- W Grecji brutalne napaści i przestępstwa z nienawiści przeciwko mniejszościom etnicznym, o których donosiliśmy rok temu, wcale nie ustały - podaje raport.

Wśród pozytywnych zmian raport wskazuje na Francję, gdzie "próg dochodów upoważniających do bezpłatnej opieki zdrowotnej został podwyższony, co przekłada się na objęcie nią o 600 tysięcy osób więcej".(pap)