"Zakład Rehabilitacji Leczniczej powstał jako część należącego do miasta Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej (MZOZ). W placówce funkcjonować będą oddziały: opieki pielęgnacyjnej, rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, kardiologicznej oraz dział rehabilitacji ambulatoryjnej i domowej" - poinformowała w czwartek Monika Budzeniusz, rzeczniczka prezydenta Włocławka.

Oddział opieki pielęgnacyjnej będzie zapewniał pełną opiekę pacjentom chorującym na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące choroby. Placówka będzie działała przez całą dobę i we wszystkie dni tygodnia.

"Oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej i kardiologicznej to oferta skierowana do pacjentów, którzy wymagają kompleksowej rehabilitacji oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego" - dodała rzeczniczka.

Oferta ta adresowana jest szczególnie do pacjentów po urazach, zabiegach operacyjnych czy zaostrzeniach chorób przewlekłych. Placówka dysponuje w sumie 24 łóżkami dla pacjentów.

Obok rehabilitacji dla pacjentów przebywających stale w samej placówce, zabiegi prowadzone będą także w warunkach ambulatoryjnych i domowych.

Pierwsi pacjenci zostaną przyjęci już pod koniec kwietnia, ale na razie nie wszystkie oferowane zabiegi będą refundowane przez NFZ, gdyż Zakład działa w oparciu o dotychczasową umowę MZOZ z NFZ. Goszczący we Włocławku szef kujawsko-pomorskiego oddziału Funduszu, Tomasz Pieczka, zadeklarował jednak, że umowa z Zakładem zostanie możliwie szybko wynegocjowana i podpisana.

Remont i adaptacja budynku, w którym ulokowano zakład, kosztował włocławski magistrat ponad 6,6 mln złotych. Na wyposażenie obiektu i zakup niezbędnego sprzętu wydano około 2 mln złotych. (PAP)