Jak poinformował prezes spółki Jacek Liszka, zakład zlokalizowany na terenie 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką zabezpieczy dostawy radiofarmaceutyków nie tylko dla działającego tam od czerwca tego roku ośrodka nowoczesnej diagnostyki onkologicznej PET-CT-MR, ale również dla pozostałych Pracowni PET-CT w kraju. Obecnie radiofarmaceutyki są głównie importowane z Niemiec lub Austrii.

Spółka będzie produkować - na potrzeby własne i dla zewnętrznych ośrodków - m.in. najpowszechniej stosowany radiofarmaceutyk do diagnostyki PET - fluorodeoksyglukozę (FDG) oraz inne znaczniki.

W krakowskim ośrodku produkowanych będzie rocznie około 11 tys. dawek FDG, co oznacza, że pokryje on niemal połowę krajowego zapotrzebowania ze strony pracowni PET. Szacuje się je na 20-25 tys. dawek.

Liszka podkreślił, że redukcja kosztów transportu (ze względu na szybki okres rozpadu izotopu radiofarmaceutyk musi zostać dostarczony na miejsce badania w ciągu kilku godzin od momentu wytworzenia) pozwoli obniżyć cenę o 25-30 proc., a co za tym idzie - zwiększyć liczbę badań wykonywanych w ramach tej samej puli środków przeznaczonych na PET przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

,,Infrastruktura, którą dysponujemy, daje możliwość wytwarzania nowych, niestosowanych dotąd w Polsce znaczników- zaznaczył szef spółki.

Krakowskie Centrum Produkcji Radiofarmaceutyków wraz z otwartym w czerwcu tego roku ośrodkiem nowoczesnej diagnostyki onkologicznej PET-CT-MR otrzymało dofinansowanie unijne w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Obie inwestycje zrealizowane przezVoxel kosztowały około 56 mln zł, z czego około 31 mln stanowiła unijna dotacja. (PAP)

rgr/ je/ jra/