Papież Benedykt XVI w orędziu na tegoroczny XX Światowy Dzień Chorego przypomina, że "w wielkodusznym i pełnym miłości przyjęciu każdego życia ludzkiego, zwłaszcza osób chorych i słabych, chrześcijanie podążają za przykładem Chrystusa". Zapewnił o duchowej bliskości ze wszystkimi cierpiącymi.
"Chwila cierpienia, w której może pojawić się pokusa, by popaść w zniechęcenie i rozpacz, może stać się czasem łaski, by powrócić do siebie samego, jak syn marnotrawny w przypowieści, przemyśleć swoje życie, uznać błędy i porażki, odczuć nostalgię za objęciem Pana” - napisał Benedykt XVI w orędziu.
Zwraca w nim uwagę na znaczenie tzw. sakramentów leczących, zwłaszcza namaszczenia chorych, podkreślając, że "nie powinien być on uważany za mniejszy od innych”. Przypomniał także o wadze sakramentu pokuty i pojednania. "Namaszczenie chorych, pokuta i Eucharystia – to sakramenty uzdrowienia. Niosą one nadzieję na zdrowie całego człowieka" - podkreślił papież.
Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia bp Stefan Regmunt podkreślił, że Światowy Dzień Chorego w tym roku w sposób szczególny uświadamia nam rolę tych, którzy niosą chorym sakramenty – kapelanów szpitalnych, duszpasterzy, nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. "Potrzebni są również wrażliwi na cierpienie wierni świeccy: członkowie rodziny chorego, lekarze, pielęgniarki, osoby zaangażowane w wolontariat, członkowie ruchów i stowarzyszeń kościelnych, którzy będą przypominali chorym o potrzebie troski o zdrowie duszy" – przypomniał hierarcha.
Podczas Światowego Dnia Chorego w całym kraju będą sprawowane uroczyste msze św., podczas których e zostanie udzielony sakrament namaszczenia chorych. Wielu biskupów odwiedzi chorych w szpitalach i domach opieki. W bazylice św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki zostanie odprawiona uroczysta msza św. Osobom chorym i starszym kapłani udzielą Sakramentu Namaszczenia. Po Mszy świętej nastąpi błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem (indywidualnie tak jak w Lourdes), a także ucałowanie relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
Światowy Dzień Chorego został ustanowiony przez papieża Jana Pawła II 11 maja 1992 roku - w 75. rocznicę objawień fatimskich i w 11. rocznicę zamachu na jego życie na placu św. Piotra w Rzymie. Był obchodzony co roku w którymś z sanktuariów maryjnych w różnych częściach świata; od 2009 r. - zgodnie z wolą papieża Benedykta XVI - obchody mają charakter diecezjalny.
Dzień Chorego wyznaczono na 11 lutego, gdyż tego dnia w 1984 roku ogłoszono pierwszy w dziejach Kościoła List Apostolski Jana Pawła II "Salvifici doloris", poświęcony wartości ludzkiego cierpienia. Papież odniósł się w nim do ewangelicznej nauki o cierpieniu i zaapelował do władz zachęcając je, by uwagę i zainteresowanie Kościoła cierpieniem uznały za okazję "do dialogu, spotkania i współpracy w budowaniu społeczności, która poprzez troskę o cierpiących będzie czynić postępy na drodze sprawiedliwości, wolności, miłości i pokoju".
Główne obchody pierwszego Światowego Dnia Chorego odbyły się w 1993 roku w Lourdes we Francji, z udziałem papieża Jana Pawła II. (PAP)