Na mocy poniedziałkowej decyzji samorząd wojewódzki może otrzymać - w formie darowizny - 100 proc. udziałów placówki. Tym samym w głosowaniu zmieniono uchwałę podjętą 9 czerwca, która zezwalała władzom Kielc na sprzedaż udziałów szpitala. Jeżeli jednak umowa z samorządem województwa nie dojdzie do skutku, udziały szpitala zostaną sprzedane w trybie komercyjnym.

Lecznica jest spółką miejską od 2006 r. Władze miasta uważają, że nie będą w stanie jej utrzymać i inwestować w jej rozwój.

Radni zdecydowali też o przekazaniu na rzecz samorządu wojewódzkiego, także w formie darowizny, prawa własności do szpitalnych nieruchomości. Zastrzeżono, że przez co najmniej 15 lat placówka ma realizować świadczenia medyczne finansowane ze środków publicznych.

W poniedziałek także radni sejmiku wojewódzkiego debatowali o przyszłości kieleckiego szpitala. Przegłosowali uchwałę intencyjną upoważniającą zarząd województwa do podejmowania rozmów w sprawie przejęcia lecznicy i ustalenia warunków tego procesu.

Jak uzasadniał podczas sesji wicemarszałek Grzegorz Świercz, przejęcie szpitala pozwoliłoby na zbudowanie spójnego systemu ochrony zdrowia w Kielcach, wraz z pozostałymi szpitalami zarządzanymi przez samorząd województwa. Lecznica mogłaby stać się także zapleczem klinicznym dla wydziału lekarskiego, który w przyszłości ma powstać przy Uniwersytecie Jana Kochanowskiego.

Szpital wymaga inwestycji o wartości ok. 40 mln zł. W tym roku placówka dostała o ponad 2,2 mln zł mniejszy kontrakt z NFZ - w stosunku do 2010 r. - na realizację świadczeń medycznych. Od momentu przekształcenia w spółkę szpital wypracował zysk wielkości ponad 5 mln zł. Miasto ma do spłacenia jeszcze 5,5 mln zł z 30-milionowego kredytu, zaciągniętego na spłatę wcześniejszych zobowiązań lecznicy.

Szpital św. Aleksandra to najstarsza lecznica w Kielcach - powstał na początku XIX wieku. Leczy pacjentów na oddziałach: anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgicznym, ginekologiczno-położniczym i neonatologicznym. (PAP)

ban/ son/ bk/