Ustawa refundacyjna weszła w życie 1 stycznia 2012 r., wprowadziła m.in. urzędowe ceny i marże leków refundowanych. W 2012 r. marża wynosiła 7 proc., w 2013 - wynosi 6 proc. urzędowej ceny zbytu, od 2014 r. urzędowa marża ma wynosić 5 proc. Ustawa wprowadziła też zakaz promocji i reklamy aptek oraz stosowania zachęt, czyli np. przekazywania przez firmy farmaceutyczne darmowych leków dla szpitali.

Hurtownicy farmaceutyczni podkreślali podczas wtorkowego posiedzenia senackiej komisji zdrowia, że obniżenie marży urzędowej doprowadziło do zamykania magazynów z lekami, zwolnień pracowników, a tym samym do pogorszenia dostępności do leków refundowanych dla pacjentów, szczególnie w małych miejscowościach.
Według hurtowników problem ten będzie narastał i dotknie także dużych miast. Jak informowali, marża hurtowa jest zbyt niska, gdyż wynosi średnio jeden złotych na opakowaniu leku. Jak podkreślali, powoduje to, że ograniczają dostawy, by ograniczyć swoje straty.
Hurtownicy twierdzą, że w ubiegłym roku wartość rynku leków spadła o 23 proc. Ich zdaniem marża powinna wynosić 7 proc. urzędowej ceny zbytu; chcą nowelizacji ustawy refundacyjnej. Miałoby to pozwolić na zapewnienie bezpieczeństwa przechowywania i transportu leków oraz ciągłości ich dostaw.
W ocenie wiceministra Radziewicza-Winnickiego, ustawa refundacyjna wyeliminowała patologie z rynku leków refundowanych. Jak mówił, przed wejściem w życie ustawy Polacy często kupowali leki, które nie były im potrzebna. "Skończyły się promocje leków za grosz, do których dopłacało państwo, a pacjent otrzymywał punkty w programie lojalnościowym, za które dostawał pralkę" - powiedział.
Wiceminister podkreślił, że dzięki ustawie udało się obniżyć ceny leków refundowanych oraz finansować nowoczesne medykamenty. Radziewicz-Winnicki poinformował, że MZ zbiera opinie od podmiotów rynku farmaceutycznego i nie wyklucza nowelizacji ustawy refundacyjnej. Zaznaczył jednak, że nie będzie ona dotyczyła głównych założeń ustawy.. Zgodnie z ustawą Ministerstwo Zdrowia co dwa miesiące aktualizuje listę leków refundowanych w formie obwieszczenia. Ceny leków są negocjowane z firmami farmaceutycznymi.
Zgodnie z ustawą refundacyjną, dla leków finansowanych przez państwo określane są limity, do wysokości których są finansowane. Limit ceny leku jest górną granicą kwoty refundowanej. Jeżeli cena detaliczna leku jest wyższa od ustalonego limitu, pacjent dopłaca różnicę. NFZ nie może przeznaczać na refundację więcej niż 17 proc. swojego rocznego budżetu.(PAP)