Rezydenci, którzy zakończyli protest głodowy, zapowiedzieli jednocześnie, że nie kończą walki o swoje sztandarowe postulaty - medycy mają wypowiadać klauzulę opt-out, która pozwala pracować dłużej, niż przewidują obowiązujące normy.

Gowin zadeklarował, że z pewnością rząd, w tym minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, będzie kontynuować dialog ze środowiskiem lekarskim.

- My sobie zdajemy sprawę z tego, że położenie lekarzy rezydentów jest, zwłaszcza w porównaniu możliwościami zarobkowymi ich starszych kolegów, dalekie od możliwości usatysfakcjonowania tych młodych, bardzo dobrze wykształconych ludzi. Z drugiej strony musimy w sposób odpowiedzialny podchodzić do możliwości budżetowych - mówił wicepremier.

- Te oczekiwania płacowe, które wysunęli i nadal wysuwają lekarze rezydenci, są po prostu niemożliwe do spełnienia. Jeżeli chodzi o inne postulaty, przede wszystkim o wzrost nakładów publicznych na służbę zdrowia w Polsce, to rząd przyjął tutaj bardzo śmiałą koncepcję, żeby w ciągu kilku lat podnieść ten poziom nakładów do 6 procenta PKB - dodał.

Według Gowina ta propozycja rządu to obecnie wszystko, co można zaoferować lekarzom.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Wicepremier podkreślił, że zarówno minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, jak i inni ministrowie oraz premier spotykali się z lekarzami rezydentami.

- Czym innym jest otwartość na dialog, a czym innym możliwość spełnienia postulatów protestujących młodych lekarzy - ocenił.

Gowin dodał, że został poproszony, "aby też podjąć próby mediacji".
- Odbyłem takie spotkanie poufne, z dala od kamer telewizyjnych od jupiterów i mikrofonów. Odbyłem je na prośbę ministra Radziwiłła i jestem pewien, że tego typu spotkań, prób znalezienia wspólnych rozwiązań albo zadzierzgnięcia dialogu było na pewno dużo więcej - dodał.

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł powiedział, że "z zadowoleniem" przyjmuje decyzję o zakończeniu protestu głodowego.
- Postulaty rezydentów są już zrealizowane bądź są w trakcie realizacji. Pracuje zespół, w którym analizujemy, co jeszcze można zaproponować ponad to, co jest z powodzeniem realizowane – wskazał szef resortu zdrowia. (pap)