Grupa Nowy Szpital jest operatorem giżyckiego szpitala powiatowego od 2013 roku. Kierowanie placówką przez operatora nie zyskało akceptacji ani personelu medycznego, ani starostwa, dlatego na początku roku 2015 samorząd wypowiedział Grupie umowę na prowadzenie lecznicy. Od tamtej pory obie strony wdały się w wiele sądowych sporów (m.in. Grupa pozwała starostę o odszkodowanie), ale kluczowe z nich dotyczą tego, kto ma dalej prowadzić szpital i nim kierować.

Od kwietnia 2015 roku giżyckim szpitalem zarządza zarząd komisaryczny. Starosta giżycki Wacław Strażewicz powiedział, że sprawująca ten zarząd osoba nie informuje samorządu o bieżącej sytuacji szpitala.
- Otrzymujemy fragmentaryczne informacje, de facto nie wiemy, jaka jest sytuacja placówki - powiedział Strażewicz i dodał, że z tego powodu samorząd wystąpił do sądu o cofnięcie tego zarządu.

Jak poinformowało w środę 28 października 2015 biuro prasowe olsztyńskiego Sądu Okręgowego sąd uwzględnił prośbę giżyckiego starostwa i zmienił prawomocną już decyzję o zarządzie komisarycznym.

- To dla nas dobra informacja, bo sąd podzielił nasze postrzeganie tej niezbyt zdrowej sytuacji - przyznał Strażewicz i dodał, że dobra dla starostwa decyzja sądu nie oznacza na razie żadnych zmian w szpitalu. Decyzja jest bowiem nieprawomocna i starostwo liczy się z jej zaskarżeniem.

Czytaj: Grupa Nowy Szpital pozwała do sądu starostę giżyckiego>>>

Rzecznik prasowa Grupy Nowy Szpital Marta Pióro powiedziała, że dopóki prawnicy Grupy nie otrzymają pisemnej decyzji sądu, nie będą jej komentować. - A jeszcze jej nie otrzymaliśmy - dodała rzecznik.

Decydujący spór sądowy między starostwem w Giżycku, a Grupą Nowy Szpital rozpocznie się w przyszłym tygodniu. 4 listopada 2015 sąd okręgowy w Olsztynie chce rozpocząć proces dotyczący wypowiedzenia umowy przez starostwo Grupie na dalsze prowadzenie szpitala.
- To będzie dla nas najważniejsze starcie. Mam nadzieję, że Grupa przemyśli swoje działania i nie będzie się upierała na dalsze prowadzenie naszego szpitala - przyznał starosta, który dodał, że spór pomiędzy Grupą, a samorządem niekorzystnie wpływa  na przeprowadzenie w lecznicy koniecznej restrukturyzacji.

Spór pomiędzy Grupą Nowy Szpital, a starostwem wybuchł publicznie na początku roku 2015, kiedy to 45 lekarzy opublikowało w lokalnych mediach alarmujący list. Napisano w nim, że placówka jest w złej kondycji i "pogrąża się do niechybnego upadku". Wskazano, które sprzęty są niesprawne, zepsute; podano, że na niektórych oddziałach wyposażenie "pochodzi chyba jeszcze z UNRRY".

W lutym 2015 powiatowi radni jednogłośnie przyjęli na sesji stanowisko, w którym rekomendowali zarządowi powiatu rozwiązanie umowy z Grupą Nowy Szpital. Formalnie starostwo wręczyło wypowiedzenie umowy Grupie pod koniec marca 2015. W odpowiedzi na to Grupa skierowała sprawę do sądu.

Obecnie szpital jest spółką prawa handlowego, w której 100 procent udziałów ma powiat.

W 2014 roku giżycki szpital przyjął ponad 46 tysięcy pacjentów. Pełni rolę szpitala powiatowego, ale na oddziałach między innymi urologii, ortopedii czy zakaźnym leczą się mieszkańcy całej wschodniej części wojewóztwa warmińsko-mazurskiego.(pap)