Badanie przeprowadzono w ramach programu "Wczesne diagnozowanie wad postawy u dzieci oraz korygowanie nieprawidłowości" skierowanego do uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych.

Od października do grudnia 2013 roku przebadano około 700 uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych w Częstochowie. Nieprawidłowości wykryto u 83,2 procent dzieci. Główne problemy to postawa asymetryczna, postawa niedbała, nieprawidłowe ukształtowanie krzywizn kręgosłupa. Wśród jednej z przyczyn takiego stanu wskazywano między innymi nadwagę.

W 2012 roku nieprawidłowości stwierdzono u około 58 proc. z 685 przebadanych dzieci.

Jednym z celów tego programu zdrowotnego, jest między innymi  zaszczepienie wśród uczniów i ich rodziców działań profilaktycznych, takich jak np. usuwanie z tornistrów zbędnych rzeczy, czy właściwa postawa podczas pracy przy komputerze i biurku.

Podczas ostatniego ważenia tornistrów, które częstochowski sanepid przeprowadził półtora roku temu, co jedenaste dziecko z klas 1-3 szkoły podstawowej miało za ciężki tornister. Najcięższy ważył prawie 5 kg natomiast uczeń ważył 26,1 kg, podczas gdy ciężar szkolnego tornistra lub plecaka - według sanepidu - nie powinien przekraczać 10-15 proc. wagi ciała dziecka. (pap)