Centrum powstało w 2010 r., choć kształcenie podyplomowe wojskowych medyków w szpitalu przy ul. Szaserów odbywało się już wcześniej. W czwartek otwarto nową siedzibę CKP w wyremontowanym budynku kompleksu szpitalnego. Dyrektor WIM gen. bryg. dr hab. Grzegorz Gielerak mówił, że centrum nie chce konkurować z placówkami cywilnymi, lecz zapewniać rozwiązania, które jeszcze w Polsce nie występują. Podkreślił też, że lekarze wojskowi mają unikatowe doświadczenia z zagranicznych kontyngentów, które przydadzą się również w kraju - większość obrażeń odnoszonych przez żołnierzy w walce jest podobna do tych, które odnoszą ofiary wypadków komunikacyjnych.

W uroczystości otwarcia placówki uczestniczył m.in. wiceminister obrony Waldemar Skrzypczak. "W Wojskowym Instytucie Medycznym kumuluje się wiedza i doświadczenia, które później są wdrażane w proces szkolenia żołnierzy i personelu medycznego, działających w Iraku i Afganistanie" - powiedział Skrzypczak.

Dyrektor Gielerak mówił, że WIM docelowo ma kształcić personel medyczny z różnych resortów, nie tylko z wojska. Jak zaznaczył, to element wdrażania wniosków i rekomendacji Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego, w którym zwracano uwagę na zintegrowane podejście do bezpieczeństwa.

W WIM zajęcia specjalizacyjne w 43 dziedzinach medycyny może odbywać jednocześnie 650 lekarzy. Kwalifikacje w CKP mogą podnosić także ratownicy medyczni i pielęgniarki.

Jak powiedział komendant Centrum płk dr Stefan Antosiewicz, kierowana przez niego jednostka przeprowadziła 115 różnych kursów, warsztatów i szkoleń. Przed kilkoma dniami zakończył się kurs dla personelu medycznego przygotowującego się do wyjazdu na misję do Afganistanu. Samo Centrum zatrudnia dziewięć osób (docelowo ma ich być 15), ale korzysta z kadry naukowej i dydaktycznej WIM oraz innych placówek.

WIM szuka obecnie funduszy na zakup symulatorów medycznych. Wśród kursów i warsztatów, jakie prowadzi CKP są m.in. dedykowane ratownictwu medycznemu na polu walki, zaawansowanemu postępowaniu w urazach i chirurgii urazowej. (PAP)

ral/ pz/