Naczelny rzecznik odpowiedzialności zawodowej lekarzy Jolanta Orłowska-Heitzman poinformowała we wtorek, że w piśmie wystosowanym w piątek zaprosiła Arłukowicza na spotkanie z rzecznikami odpowiedzialności zawodowej, które odbędzie się 12 czerwca w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie.

"Data spotkania została wyznaczona przez naczelnego rzecznika, ponieważ wielokrotne próby telefonicznego skontaktowania się z panem ministrem w celu ustalenia dogodnego terminu okazały się bezskuteczne" - podkreśla Orłowska-Heitzman.

Arłukowicz wyjaśniał w radiowej Jedynce, że dyskusja jest potrzebna, by ocenić dlaczego opinia sądów lekarskich czasami bardzo się różni od ustaleń sądów powszechnych. Zaznaczył, że nie chodzi o "gwałtowne zmiany kodeksu etyki lekarskiej, tylko o zastanowienie, w jaki sposób ma być wykonywany zawód lekarza i jakie wartości powinny nim kierować".

Minister przypomniał, że w zeszłym roku na 186 wyroków sądów lekarskich 176 dotyczyło wymierzenia kary upomnienia lub nagany.

"Proponuję debatę, gdyż część tragicznych wydarzeń z ostatnich tygodni i miesięcy powoduje, że musimy wspólnie zastanowić się nad rolą naszego zawodu. Źle rozumiana fałszywa solidarność zawodowa rzuca cień na całe środowisko" - mówił Arłukowicz. W ostatnich miesiącach media relacjonowały historie chorych, którzy nie otrzymali na czas potrzebnej im pomocy medycznej, co w niektórych przypadkach skończyło się tragicznie.

Arłukowicz odniósł się też do reakcji prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej Macieja Hamankiewicza na swój list otwarty "Do przyjaciół lekarzy". Minister twierdził w nim m.in., że "prawdziwego lekarza nic tak nie boli jak krzywda pacjenta, jak śmierć, której można było uniknąć". Pisał też, że to nie system podejmuje decyzje o przyjęciu lub odesłaniu pacjenta, o sposobie leczenia, a lekarz. Hamankiewicz uznał, że medialne działania ministra zdrowia ukrywają brak reform, podważają zaufanie do zawodu lekarza i antagonizują lekarzy i pacjentów.

"Ze środowiska dochodzą do mnie głosy, które mówią, że najwyższa pora zacząć o tym rozmawiać publicznie i dobrze, że rozpoczynamy ten temat. Patrząc na histeryczną reakcję prezesa Hamankiewicza i działaczy rad lekarskich, to najlepiej pokazuje, że ten temat jest potrzebny, musimy zacząć rozmawiać i ja tę dyskusję będę prowokował" - powiedział we wtorek minister.

W piątek opublikowane zostało zarządzenie ministra zdrowia ws. powołania komisji ds. etyki w ochronie zdrowia. Komisja jest organem pomocniczym ministra zdrowia. Do jej zadań należy wyrażanie opinii w sprawach problemów etycznych w ochronie zdrowia, w szczególności w zakresie: stosowania nowych procedur medycznych oraz wykonywania zawodów medycznych. Przewodniczącym komisji został wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki.(PAP)

mja/ pro/ bos/ mow/