- Od pewnego czasu jesteśmy krytykowani, że zmiany, jakich dokonuje się w służbie zdrowia to rewolucja, zmiany, których nie wytrzyma ten system, itd., itd. Wydaje się, że jest niewiele takich elementów jak IOWISZ, które wprowadzają rewolucję w dobrym tego słowa znaczeniu, polegającą na zarządzaniu służbą zdrowia w sposób sensowny i efektywny, co dotychczas nie zawsze miało miejsce - powiedział Radziwiłł na konferencji prasowej w Warszawie.

IOWISZ, czyli Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia, został uruchomiony pod koniec września 2016 roku. Jest wykorzystywany przy ocenie, czy planowana inwestycja w zakresie leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej czy podstawowej opieki medycznej, która miałaby być finansowana ze środków publicznych, jest celowa. Dotyczy to zarówno budowy nowych placówek, modernizacji, rozbudowy już istniejących oraz wyposażenia ich w sprzęt.

Opinię o celowości inwestycji, po zasięgnięciu stanowiska NFZ, wydaje minister zdrowia lub właściwy wojewoda.

W piątek 27 stycznia 2017 Radziwiłł poinformował, że dotychczas do resortu wpłynęło 69 wniosków. Ministerstwo wydało już 39 opinii, z czego 31 było pozytywnych, a 8 negatywnych.

Jak poinformował, trzy wnioski, które wpłynęły do resortu, pozostały bez rozpoznania po informacji, że zostały one błędnie wysłane lub błędnie wypełnione, zaś jeden wysłany wniosek w ogóle nie dotarł do ministerstwa.

 

 

Minister zaznaczył, że obecnie nie może podać liczby wniosków, jakie w skali całego kraju złożono do wojewodów.

Obecny na konferencji wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera poinformował, że od momentu uruchomienia systemu IOWISZ do urzędu wpłynęło siedem wniosków, z czego zaopiniowano cztery: trzy pozytywnie, jeden negatywnie. Dodał, że dotyczyły one między innymi opieki onkologicznej oraz wymiany sprzętu medycznego wykorzystywanego w leczeniu chorób układu krążenia i chorób nowotworowych.

W dwóch przypadkach opinia jest w trakcie przygotowania. Jeden wniosek wymaga oceny formalnej. Dwa wnioski wpłynęły w wersji elektronicznej, po wpłynięciu w wersji papierowej będą poddane ocenie formalnej. Wnioski, które są w trakcie opiniowania, dotyczą wymiany wyeksploatowanego sprzętu medycznego, zakupu nowych urządzeń w zakresie onkologii, utworzenia oddziału z blokiem operacyjnym oraz pracowni rezonansu magnetycznego i rentgenodiagnostyki.

Według wojewody, złożone wnioski odpowiadają na priorytety wynikające z mapy potrzeb zdrowotnych na Mazowszu.

- IOWISZ przede wszystkim poprawia przejrzystość procesu, czy dana inwestycja powinna być realizowana. Z drugiej strony zwiększa racjonalność oceny przed podjęciem decyzji - zaznaczył wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda.

Uzyskanie pozytywnej oceny w ramach IOWISZ ma ułatwiać placówkom medycznym rozwój zgodny z potrzebami zdrowotnymi mieszkańców. Resort zdrowia przekonywał, że opiniowanie pomoże zapobiegać chaotycznemu i krótkowzrocznemu rozwoju rynku usług medycznych, a jednocześnie podniesie efektywność wydatkowania środków publicznych.(pap)

Czytaj także: Co musisz wiedzieć o reformie ochrony zdrowia?>>>