W ciągu najbliższych tygodni zostaną wydrukowane podręczniki oraz przygotowane materiały multimedialne, a także kopie oprogramowania dla wszystkich dyspozytorów medycznych pracujących w zgłoszonych jednostkach. 8 marca 2014 w Warszawie odbędzie się konferencja szkoleniowa, w czasie której przedstawiciele zgłoszonych stacji pogotowia otrzymają podręczniki i materiały.

Podręcznik zawiera 36 protokołów, dotyczących najczęściej  występujących zdarzeń zgłaszanych dyspozytorom medycznym. Są to między innymi: wypadek komunikacyjny, arytmia, problem kardiologiczny, ciąża, drgawki i duszność, utrata przytomności czy wysoka temperatura u dorosłych oraz u dzieci. Każdy protokół zawiera zalecane pytania, jakie należy zadać osobie zgłaszającej zdarzenie, a także wyraźną rekomendację, kiedy należy wysłać zespół ratownictwa medycznego (karetkę lub transport lotniczy).

W podręczniku znajdują się także wskazania porad i instrukcji, jakie dyspozytor powinien przekazać osobie składającej zgłoszenie, na czas do przybycia zespołu ratownictwa. Do każdego podręcznika dołączona zostanie kopia oprogramowania, które umożliwi elektroniczną obsługę zgłoszeń w oparciu o procedury proponowane przez WOŚP.

Swoje wytyczne dla dyspozytorów opracował także zespół wywodzący się ze środowiska ratowników medycznych, dyspozytorów medycznych, lekarzy i pielęgniarek. Stacje pogotowia mogą przyjmować wytyczne WOŚP lub procedury przygotowane przez ten zespół..

Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz podpisał 10 stycznia 2014 roku  rozporządzenie, które zmienia zasady przyjmowania wezwań przez dyspozytorów medycznych. Nowe rozwiązania mają być obowiązkowe od 1 lipca 2014. Po przeprowadzeniu wywiadu dyspozytor będzie wysyłał na miejsce zdarzenia odpowiedni zespół ratownictwa medycznego. Ma także utrzymywać kontakt z osobami udzielającymi pierwszej pomocy - jeśli będzie to konieczne - do czasu przybycia zespołu ratownictwa.

Dyspozytor będzie przeprowadzał wywiad medyczny w oparciu o zbiór pytań i rekomendacji przygotowanych na podstawie sposobu postępowania w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia. Do zadań dyspozytora będzie należało także określenie priorytetu wysłania zespołu ratowniczego (1 - alarmowy, 2 - pilny) i utrzymywanie z nim łączności. (pap)