W środę 19 lipca 2017 roku w ministerstwie rolnictwa odbyło się kolejne posiedzenie Grupy Zadaniowej do spraw ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń.

Jak informuje resort rolnictwa, podczas spotkania omówiono aktualny stan rozprzestrzeniania się tej choroby. Spotkanie prowadził minister Krzysztof Jurgiel, który przypomniał, że od 15 lipca 2017 roku obowiązuje nowy program bioasekuracji.

Podkreślił, że zaostrzenie przepisów było koniecznie dla skuteczniejszego zabezpieczenia gospodarstw utrzymujących świnie przed przedostaniem się wirusa. Między innymi hodowle będą musiały być ogrodzone, świnie oddzielone od innych zwierząt, systematycznie przeprowadzana dezynfekcja pomieszczeń, a w chlewniach ma obowiązywać ubranie ochronne. Będzie kontynuowany odstrzał dzików.

Główny Lekarz Weterynarii poinformował w środę 19 lipca 2017 roku o stwierdzeniu pięćdziesiątego czwartego ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce, znajduje się ona w województwie lubelskim, gospodarstwo jest położone w obszarze ochronnym zagrożenia.

W 2017 roku choroba ASF wybuchła od nowa (pierwsze ognisko wykryto w połowie lutego 2014 roku). Jest to już trzydzieste pierwsze ognisko w 2017 roku, pierwszy taki przypadek stwierdzono pod koniec kwietnia 2017. Na ogół ogniska choroby dotykały małych hodowli, tym razem w gospodarstwie znajdowały się 32 świnie. Natomiast w największym ognisku było ponad 1,1 tysiąca tuczników.

Główny lekarz weterynarii Paweł Niemczuk poinformował, że w okresie czerwiec - lipiec 2017 ogniska ASF wystąpiły także w gospodarstwach na terenie Estonii, Litwy i Łotwy.

W Estonii były to 2 gospodarstwa, a w każdym z nich było ponad 3 tysiące świń. Na Litwie wystąpiło 9 ognisk. Ostatnie z nich potwierdzono 12 lipca 2017 roku, było w nim ponad 23 tysiące świń. Na Łotwie potwierdzono wystąpienie 2 ognisk. Ostatnie ognisko potwierdzono 14 lipca 2017 roku, było w nim ponad 6 tysięcy świń.

ASF wykryto także w Czechach, na razie chorobę wykryto u dzików, oficjalnie potwierdzono 51 przypadków ASF, wszystkie stwierdzono w regionie Zlin, około 90 km od granicy z Polską. Na razie nie wiadomo w jaki sposób ta choroba zawędrowała do Czech.

Problemy związane ze zwalczeniem afrykańskiego pomoru świń były także tematem ostatniego posiedzenia unijnych ministrów rolnictwa w Brukseli. Unijny komisarz ds. zdrowia Vytenis Andriukaitis poinformował o sezonowym nasileniu się ognisk ASF na Litwie, Łotwie i w Polsce.

Komisarz zaapelował o podjęcie niezbędnych działań, w tym ograniczenie udziału czynnika ludzkiego w przenoszeniu choroby. Ważne jest też odpowiednie zarządzanie liczebnością dzików. Aktywność w zakresie zwalczania wirusa należy do państw członkowskich, przy wsparciu Komisji.

KE poinformowała, że na zwalczania ASF wydatkowała już 36,2 mln euro.

Polska przedstawiła kompleksowy program działań podejmowanych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się tej choroby. A także zaapelowała do KE o współpracę wszystkich stron i zabezpieczenie wsparcia finansowego i technicznego niezbędnego do zwalczania ASF, kładąc nacisk na działania trans graniczne. (pap)

 [-OFERTA_HTML-]