Jak powiedział PAP prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Aleksander Marek Skorupa, nowe inwestycje rozwiążą problemy mieszkańców Obornik Śląskich związane ze ściekami.

"Po burzach lub silniejszych deszczach zdarza się, że ulice i domy w mieście są zalewane przez deszczówkę skażoną przez ścieki. Powodem jest przestrzały i niewydolny system kanalizacji" – wyjaśnił Skorupa.

Obornicka sieć kanalizacyjna liczy ponad 37 km, w tym 26 km to instalacje ogólnospławne, w których ścieki bytowo-gospodarcze i opadowe płyną wspólnymi kanałami. Rozwiązaniem problemu ma być sieć rozdzielcza, w której ścieki i deszczówka popłyną oddzielnie.

Dzięki nowej inwestycji powstanie kanalizacja sanitarna i deszczowa, która obsłuży około 2 tys. mieszkańców miasta. Z ulgą odetchną mieszkańcy, których domy są położone m.in. przy ulicach: Licealnej, Parkowej, Wyszyńskiego, Poniatowskiego, Kazimierza Jagiellończyka. Zmodernizowana zostanie także miejscowa oczyszczalnia ścieków.

Wartość całego zadania to ponad 23 mln zł, z czego ponad 12 mln zł będzie pochodziło z unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko, a pozostała kwota z budżetu gminy. Projekt zostanie zakończony w 2015 roku. (PAP)

kwa/ mhr/