Profil zaufany (PZ) jest środkiem identyfikacji elektronicznej. Umożliwia złożenie podpisu zaufanego, ale nie jest podpisem elektronicznym. Dzięki niemu można załatwić sprawy urzędowe online, działa jak odręczny podpis. Profil zaufany to bezpłatne narzędzie.

Jest to potwierdzony zestaw danych, które jednoznacznie identyfikują jego posiadacza w usługach podmiotów publicznych w internecie. Te dane to imię (imiona), nazwisko, data urodzenia oraz numer PESEL. Profil zaufany jest tak zabezpieczony, aby nikt – poza jego właścicielem – nie mógł go użyć. Dzięki temu każda osoba, która ma profil zaufany i użyje go w usłudze internetowej podmiotu publicznego, jest wiarygodna.

 

Można dzięki niemu wysyłać przez internet dokumenty i wnioski do różnych urzędów, np. wnieść podanie, odwołanie, skargę.

Profil zaufany można uzyskać bez wychodzenia z domu. Można skorzystać z profilu zaufanego i z nowej opcji - tymczasowego profilu zaufanego, który powstał w dobie pandemii.

Kto może założyć PZ?

PZ może założyć każdy, kto ma numer PESEL oraz pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoby ubezwłasnowolnione oraz dzieci przed ukończeniem 13 roku życia nie mogą mieć profilu zaufanego.

Jak założyć profil zaufany?

Jeśli chcemy go uzyskać bez wychodzenia z domu, można to zrobić przez bankowość elektroniczną – jeśli mamy internetowe konto bankowe. Można też wybrać metodę mieszaną - przez internet z potwierdzeniem w punkcie potwierdzającym.

Lista banków, które umożliwiają założenie Profilu Zaufanego

Profil Zaufany można założyć w poniższych serwisach bankowych:

  • PKO BP, 
  • ING Bank Śląski, 
  • Bank Millennium, 
  • Bank Pekao,
  • Alior Bank,
  • oraz w serwisie Envelo

Zakładanie PZ przez bankowość elektroniczną jest bardzo proste. Szczegółowe informacje znajdują się stronach internetowych poszczególnych banków.

Zakładanie PZ przez internet z potwierdzeniem w punkcie potwierdzającym

Jeśli nie ma dostępu do bankowości elektronicznej, Profil Zaufany można również założyć poprzez serwis pz.gov.pl wybierając „Załóż Profil Zaufany i potwierdź – w punkcie potwierdzającym”. Profil założony  w ten sposób wymaga osobistego potwierdzenia tożsamości  w jednym z w wybranych punktów potwierdzających.

Trzeba w tym celu wejść na stronę https://pz.gov.pl/ i wybrać możliwość założenia Profilu Zaufanego z potwierdzeniem w punkcie potwierdzającym. Po założeniu Profilu w internecie należy odwiedzić taki punkt w ciągu 14 dni od złożenia wniosku. Warto sprawdzić, gdzie w okolicy znajduje się najbliższy. Lista punktów potwierdzających PZ

Czym się różni tymczasowy profil zaufany od zwykłego

Jeśli nie jest możliwe założenie profilu zaufanego za pomocą internetowego konta bankowego lub dowodu osobistego z warstwą elektroniczną lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego, można założyć tymczasowy profil zaufany. Aby go potwierdzić, wystarczy rozmowa wideo z urzędnikiem.

Co można sprawdzić dzięki PZ?

Za pomocą profilu zaufanego można sprawdzić:

Serwisy, w których można załatwić sprawy online z pomocą PZ

Podpis potwierdzony Profilem Zaufanym  jest ważny i wywołuje skutki prawne, jeżeli został utworzony lub złożony w okresie ważności tego profilu, czyli 3 lat. Każdy obywatel może posiadać tylko jeden Profil Zaufany.