Jak poinformowała na konferencji prasowej wicedyrektor biura ds. partycypacji społecznej wrocławskiego magistratu Katarzyna Szymczak-Pomianowska, z 791 projektów zgłoszonych przez mieszkańców ostatecznie 449 zostało zakwalifikowanych do głosowania.

„Ponad trzysta zgłoszeń nie będzie poddanych pod głosowanie z różnych powodów. Niektóre zostały wycofane, inne zadania są już realizowane, ponad czterdzieści dotyczyło terenów nienależących do gminy, a prawie pięćdziesiąt przekraczało maksymalna kwotę budżetu” - powiedziała Szymczak-Pomianowska.

Dodała, że wiele zgłoszeń niepoddanych pod głosowanie dotyczyło również zadań, które nie mogą być z powodów proceduralnych zrealizowane z budżetu obywatelskiego, jak np. budowa pomników.

Wrocławianie będą mogli głosować drogą elektroniczną i tradycyjną, papierową od 10 września. W tym roku w głosowaniu mogą wziąć udział nie tylko dorośli mieszkańcy, lecz również osoby, które ukończyły 16 lat.

Każdy może poprzeć cztery projekty, z czego dwa ogólnomiejskie, bez względu na kwotę, i dwa rejonowe - jeden dotowany kwotą do 750 tys. zł oraz drugi, mniejszy, dotowany kwotą 250 tys. zł.

W poprzedniej edycji do realizacji zakwalifikowano 79 projektów o wartości 20 mln zł. W 2014 r. na wrocławski budżet obywatelski również przeznaczono 20 mln zł i do realizacji zakwalifikowano 80 projektów. Rok wcześniej edycja pilotażowa zamknęła się kwotą 3 mln zł.
(PAP)