Plany przewidują przebudowę płyty Starego Rynku oraz przyległych ulic Maślanej i Świętego Jana, gruntowną modernizację tarasu widokowego wychodzącego na Wisłę i wiodących do niego schodów.

Intencją projektantów jest podkreślenie wartości historycznej i użytkowej części rynku do wysokości ulic Spichlerznej i Zazamczej, gdyż jest to miejsce, gdzie dawniej stał ratusz. Historyczne miejsca zostaną wyróżnione przez wmurowanie w nawierzchnię placu kamiennych płyt z informacjami o obiektach, które niegdyś tam stały. Zaznaczona zostanie także dawna pierzeja zabudowy na linii ulic Spichlerznej i Zazamczej.

Modernizacja Starego Rynku jest częścią programu rewitalizacji Ku Wiśle, który ma zostać zakończony w 2015 r. Program jest realizowany przy wsparciu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Obecnie Włocławek ma na ten cel przyznane 29,9 mln zł.

Na włocławskim Starym Runku najbardziej okazałą budowlą jest kościół św. Jana Chrzciciela wybudowany w 1538 r. W przeszłości na placu stał też ratusz, ale w 1872 r. został całkowicie rozebrany. (PAP)

rau/ mlu/ mag/