Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to nowy sposób współpracy samorządów. Miasta i otaczające je gminy oraz władze województw wspólnie mają wskazywać inwestycje do zrealizowania. ZIT będą realizowane ze środków unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Województwo kujawsko-pomorskie na funkcjonowanie ZIT ma otrzymać 153,8 mln euro. Przez kilka miesięcy trwał spór między władzami Bydgoszczy i Torunia w sprawie składu i zasad funkcjonowania ZIT w województwie.

W czwartek za przyjęciem uchwały w sprawie ZIT zagłosowało 18 toruńskich radnych klubów Czasu Gospodarzy, PO i SLD, a przeciw głosowało czterech radnych PiS. W toruńskiej radzie zasiada 25 osób.

Przed głosowaniem prezydent Torunia Michał Zaleski apelował o jednomyślne poparcie uchwały. "Będzie to dowodem na to, że potrafimy wznieść się ponad wszelkie zaszłości i wszyscy chcemy zaakceptować to, co zostało wypracowane" - mówił.

Z kolei wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Górski mówił, że jego klub PiS nie popiera uchwały, gdyż sprzeciwia się rządowej koncepcji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Jak zaznaczył, jest ona "niesłuszna z uwagi na kreowanie coraz większego zróżnicowania w rozwoju dużych miast i okolicznych obszarów".

W piątek uchwałę w sprawie ZIT mają przyjąć radni Bydgoszczy.

Podstawą do opracowania uchwał obu rad jest kompromis wypracowany przed tygodniem na spotkaniu u wicepremier, minister infrastruktury i rozwoju Elżbiety Bieńkowskiej, w którym uczestniczyli m.in. prezydenci Bydgoszczy i Torunia.

Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami członkami Związku ZIT będą Bydgoszcz i Toruń, wszystkie gminy z powiatów bydgoskiego i toruńskiego, a także z sąsiednich powiatów gminy Łabiszyn, Nakło n. Notecią, Szubin i Kowalewo. Komitet Sterujący ZIT utworzą wszyscy członkowie ZIT, a jego współprzewodniczącymi będą prezydenci Bydgoszczy i Torunia. Przewodniczącym Zarządu Związku ZIT będzie prezydent Bydgoszczy, a wiceprzewodniczącym - prezydent Torunia. Siedziba Związku ZIT będzie w Bydgoszczy. (PAP)