Kierowany do osób fizycznych – właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych – pilotaż prowadzi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW). Nabór trwał od 11 do 22 lipca.

"Zainteresowanie tym programem przerosło nasze oczekiwania, spłynęło znacznie więcej wniosków niż się spodziewaliśmy" – powiedział podczas poniedziałkowej konferencji w Katowicach marszałek woj. śląskiego Wojciech Saługa.

Łącznie do programu spłynęło 1546 wniosków, które zostały podzielone na kategorie: modernizacja i wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne i energetyczne, zadania termoizolacyjne oraz zadania związane z budową systemów grzewczych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, takich jak pompy ciepła czy kolektory słoneczne.

Jak podał w poniedziałek prezes WFOŚiGW Andrzej Pilot, zainteresowanie programem objęło całe województwo, choć największy problem niskiej emisji w woj. śląskim odnotowuje się głównie w okolicy Żywca, Pszczyny i subregionu zachodniego. "Wnioski rozłożyły się w miarę równomiernie na całe województwo, czyli widać, że zapotrzebowanie jest na terenie całego regionu" – wskazał.

Najwięcej wniosków złożyli mieszkańcy Katowic (81), Tych i Pszczyny (po 73), Gliwic (60) i Rybnika (54). Biorąc pod uwagę powiaty, najwięcej wniosków wpłynęło z terenu powiatu raciborskiego (126), rybnickiego (wraz z miastem Rybnik – 112) oraz pszczyńskiego (106).

Wsparcie finansowe uzyska 750 wnioskodawców na łączną kwotę 4,2 mln zł. Prezes przypomniał, że początkowo Fundusz zamierzał przeznaczyć na program 2 mln zł, jednak ze względu na duże zainteresowanie, zwiększono tę liczbę ponad dwukrotnie.

Otrzymane z programu dofinansowanie pozwoli mieszkańcom woj. śląskiego m.in. na wymianę w ich domach starych instalacji grzewczych i kotłów, w tym tzw. "kopciuchów" – pieców opalanych węglem niskiej jakości, o niskiej sprawności energetycznej wynoszącej ok. 30-35 proc. "Dzięki programowi 750 starych kotłów, +kopciuchów+ zniknie z mapy woj. śląskiego" – powiedział Pilot.

Stare piece zostaną zastąpione m.in. pompami ciepła, kotłami opalanymi gazem lub biomasą albo kotłami opalanymi węglem – ekogroszkiem, który będzie spalany w kotłach nowej generacji o wysokiej sprawności energetycznej.

Oprócz wymiany pieców mieszkańcy woj. śląskiego uzyskali dotacje m.in. na docieplanie ścian, stropów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych oraz na budowę instalacji solarnych.

Dofinansowanie sięga 25 proc. kosztów inwestycji (z dodatkowo określonymi limitami kwotowymi) w przypadku modernizacji źródła ciepła, a 15 proc. w pozostałych przypadkach.

Prezes zapewnił, że w przyszłości Fundusz zorganizuje kolejne edycje programu. Następna ma zostać ogłoszona w pierwszym kwartale 2017 r.

Program jest kolejnym elementem działań samorządów i instytucji woj. śląskiego na rzecz ograniczenia zanieczyszczeń powietrza w regionie. Przed kilkoma miesiącami zintensyfikował je raport Światowej Organizacji Zdrowia, w którym na szczycie listy 50 miast UE z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem znalazły się Żywiec i Pszczyna, a łącznie trafiło tam 33 polskich miast - większość w woj. śląskim i małopolskim.

Podczas konferencji marszałek przypomniał też, że pod koniec maja br. powołał specjalny zespół roboczy ds. ograniczania niskiej emisji, który zajmuje się m.in. przygotowaniem założeń sejmikowej uchwały antysmogowej, mającej objąć swoim zasięgiem cały region.

Z kolei od końca września będzie można składać wnioski o dofinansowanie projektów wspierających niskoemisyjny transport oraz poprawiających efektywność energetyczną w gminach woj. śląskiego, na co przeznaczonych ma być łącznie 440 mln zł unijnego wsparcia (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego).(PAP)