Konsultacje społeczne wiążą się też z pracami nad aktualizacją Strategii Rozwoju Miasta i Lokalnego Programu Rewitalizacji, które prowadzi Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej.

 

Rzecznik urzędu Adam Nowak powiedział PAP, że program rewitalizacji miasta należy rozumieć szerzej, niż tylko w sensie wskazania miejsc i obiektów wymagających remontu bądź ochrony zabytków. "Dzisiejsza rewitalizacja obejmuje także złożone problemy środowiskowe, społeczne i rozwojowe" - zaznaczył.

 

Dodał, że pewnym wzorcem jest dla miasta program rewitalizacji jednej z zaniedbanych dzielnic w Dortmundzie. Wiele się zmieniło m.in. za sprawą właścicieli sklepów, którzy włączyli się tam w program rewitalizacji. "Będziemy zabiegali o aktywność, nie tylko wśród mieszkańców, ale także właścicieli sklepów" - powiedział Nowak.

 

Poznanie opinii na temat życia w mieście mają ułatwić trzy ankiety, które otrzymają mieszkańcy Rudy Śląskiej i przedsiębiorcy. Zostaną one także przekazane instytucjom i organizacjom działającym w mieście.

 

Zadaniem mieszkańców będzie m.in. określenie, czy w dzielnicy, w której mieszkają występują m.in. przestępczość, alkoholizm, bieda, hałas, czy uwzględniane są potrzeby osób niepełnosprawnych. Będą mogli też ocenić stan dróg, natężenie ruchu, estetykę otoczenia, poziom bezrobocia, jakość wody pitnej, stopień zanieczyszczenia powietrza, dostęp do placówek oświatowych i placów zabaw dla dzieci, a także aktywność ośrodków kulturalnych.

 

Kilka z 17 punktów ankiety, dotyczy m.in. warunków zamieszkania. Urzędnicy chcą wiedzieć, czy w mieszkaniu są: instalacja gazowa, centralne ogrzewanie, bieżąca woda i ciepła woda, oraz jaki jest stan klatki schodowej oraz podwórka.

 

W ankiecie przeznaczonej dla przedsiębiorców pytania są podobne. Zostali oni także poproszeni o sprecyzowanie, jakich inwestorów (branże) powinna przyciągać Ruda Śląska, czy mają dostęp do wykwalifikowanej kadry oraz jak przebiega współpraca z władzami miasta.

 

Z kolei instytucje i organizacje mają wskazać z jakimi problemami w mieście, np. biedą, bezrobociem(zasygnalizowanymi w ankiecie), są w stanie sobie poradzić samodzielnie.

 

Wszystkich ankietowanych poproszono o wskazanie, czy w przyszłości Ruda Śląska powinna być miastem: turystyki przemysłowej, handlu i usług, centrów logistycznych, przemysłu nieuciążliwego dla środowiska, czy kultury i rekreacji.

 

Opinie te mają przyczynić się do wyznaczenia kolejnych zadań w rewitalizacji i rozwoju Rudy Śląskiej oraz pomóc w lepszym dostosowaniu planowanych przedsięwzięć potrzeb i oczekiwań mieszkańców. "Ankiety wskażą nam priorytetowe zadania, które zostaną wpisane w program rewitalizacji, żeby w miarę posiadanych środków własnych lub na przykład unijnych poprawić życie w mieście" - powiedziała naczelnik pozyskiwania funduszy unijnych w Urzędzie Miasta, Aleksandra Kruszewska.

 

Do końca grudnia ankiety będą dostępne na stronie internetowej miasta www.rudaslaska.pl.

 

Ponadto od 17 października do 30 listopada w każdej dzielnicy pojawią się ankieterzy.

 

Ankietę będzie można również wypełnić w Biurze Obsługi Mieszkańców w siedzibie Urzędu Miasta oraz w 14 filiach Miejskiej Biblioteki. (PAP)

 

ktp/ pz/