Olsztyńscy radni przegłosowali w środę rozwiązania, które umożliwią mieszkańcom bezpośrednie zgłaszanie projektów miejskich uchwał. Regulamin takich inicjatyw uchwałodawczych konsultowano wcześniej z nieformalnym komitetem obywatelskim złożonym z przedstawicieli aktywnych lokalnie środowisk.


Inicjatywę uchwałodawczą będzie mogła zgłosić grupa mieszkańców licząca od trzech do 15 osób, która zarejestruje się u przewodniczącego Rady Miasta. Ich propozycja wraz z uzasadnieniem zostanie oceniona pod względem formalnym. Potem będą mieli sześć miesięcy na zebranie co najmniej 150 podpisów poparcia. Dopiero wówczas projekt uchwały trafi pod obrady radnych, którzy ją przyjmą, odrzucą lub wprowadzą do niej poprawki.


Uczestniczący w środowej sesji prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz podkreślił, że wprowadzenie tego typu rozwiązań jest kluczowe dla rozszerzenia udziału mieszkańców w wypracowywaniu decyzji związanych z rozwojem miasta.


Prezydent liczy, że dzięki temu decyzje samorządowe będą łatwiej akceptowane i bardziej zrozumiałe dla mieszkańców. Według niego samorząd dopracowuje również zasady przeprowadzania konsultacji społecznych i współpracę z organizacjami pozarządowymi.


"Dla nas, przedstawicieli administracji samorządowej, taka aktywność czasem wydaje się uciążliwa i nadmiernie absorbująca. Bywa, że mamy wrażenie, iż tracimy część naszych atrybutów, a nasza pozycja ulega osłabieniu. Jest to jednak mylny pogląd” – ocenił Grzymowicz.


Prezydent zapowiedział, że przy samorządzie powstanie rada seniorów i społeczna rada kultury. Planuje też wyodrębnienie w przyszłorocznym budżecie tzw. budżetu obywatelskiego, przeznaczonego na inwestycje zgłaszane bezpośrednio przez mieszkańców. A na jesieni powinien być gotowy miejski program udogodnień dla rodzin wielodzietnych.


Według informacji magistratu w Olsztynie istnieje ponad tysiąc organizacji pozarządowych, na których działalność samorząd przeznacza ok. 15 mln zł, czyli ponad 1,7 proc wydatków zapisanych w budżecie miasta. Na Warmii i Mazurach lokalne przepisy o inicjatywie uchwałodawczej przyjęły wcześniej rady gmin w Ełku, Fromborku, Reszlu, Iławie, Jonkowie i Pieniężnie.