Propozycja planu reorganizacji szkół, dotyczy gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. "Jeśli w jednej dzielnicy są dwa gimnazja, w których znacząco zmniejszyła się liczba uczniów, to proponujemy je połączyć w jedną placówkę i umieścić wszystkie klasy gimnazjalne w jednym budynku" - tłumaczyła PAP rzeczniczka bytomskiego magistratu Katarzyna Krzemińska-Kruczek.

W przypadku szkół ponadgimnazjalnych łączenie miałoby dotyczyć wyłącznie placówek o zbliżonym lub identycznym profilu kształcenia. Rzeczniczka dodała, że tendencja jest taka, aby szkoły ponadgimnazjalne miały siedzibę w centrum miasta, co miałoby ułatwić uczniom dojazd na zajęcia.

Według niej, taka reorganizacja jest wskazana ze względu na sytuację demograficzną. "W ciągu ostatnich dziecięciu lat ubyło nam w szkołach dziesięć tysięcy uczniów (obecnie w bytomskich szkołach uczy się 41 tys. uczniów). Większość budynków w mieście nie jest w pełni użytkowana, a koszty utrzymania ciągle wzrastają" - tłumaczyła. Dodała, że niektóre ze szkół wymagają pilnej modernizacji. "Niezbędna jest między innymi termomodernizacja gimnazjum w Szombierkach (dzielnica Bytomia - PAP). Jej koszt to 2,5 mln zł" - poinformowała.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w ostatnich latach funkcjonowały trzy szkoły. „Liceum wygasło, bo od trzech lat nie ma naboru. W gimnazjum jest coraz mniej uczniów, w porównaniu z ubiegłym rokiem liczba klas zmalała z 9 do 7” – powiedziała PAP dyrektor Zespołu Jolanta Sadowska. Sadowska dodała, że gimnazjaliści zostaną przeniesieni do innego gimnazjum, które znajduje się w pobliżu. Nie zmieni się tylko sytuacja uczniów szkoły podstawowej, którzy będą nadal się uczyć w jednym z dwóch budynków jakie zajmuje Zespół.

Miasto szacuje, że na połączeniach zaoszczędzi 2 mln zł. Ta kwota dotyczy tylko bieżącego utrzymania budynków bez remontów, modernizacji i pensji nauczycielskich. "Ta kwota może się wydawać nieduża, ale z roku na rok wzrastają nakłady na oświatę" - mówiła rzeczniczka urzędu. Dodała, że w 2007 roku Bytom wydał na oświatę ponad 182 mln zł, a w 2010 roku już ponad 225 mln zł. Budżet miasta to 700 mln zł.

W ramach reorganizacji sieci szkół w Bytomiu, 7 szkół (w tym 3 gimnazja) zostanie włączonych do innych szkół, co oznacza, że uczniowie przeniosą się do innych budynków. Szkolny adres zmieni 941 uczniów z 35 klas.

Projekty uchwał o zamiarze likwidacji i przeniesieniu szkół do innych placówek zostały przekazane do konsultacji społecznych. Po ich zakończeniu trafią pod obrady rady miejskiej. (PAP)

ktp/ ls/