Budżet obywatelski Krakowa w 2014 r. to 4,5 mln zł, z czego 2,7 mln zł będzie przeznaczone na zadania o charakterze ogólnomiejskim, a 1,8 mln zł zostanie wydane na zadania lokalne - dzielnicowe. Każda z 18 dzielnic Krakowa będzie mieć pulę 100 tys. zł. Tymczasem na realizację wszystkich zgłoszonych zadań trzeba by ponad 78 mln zł.

Urzędnicy sprawdzali propozycje mieszkańców pod kątem formalnym, a później także merytorycznym i technicznym. "Pozytywnie oceniono 459 projektów, negatywnie 194. Wnioskodawca jednego projektu zrezygnował, a z trzech innych projektów powstał jeden” – poinformował podczas poniedziałkowego posiedzenia zespołu zadaniowego ds. budżetu obywatelskiego zastępca dyrektora Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Krakowa Mateusz Płoskonka.

Wśród projektów ogólnomiejskich zaopiniowane pozytywnie zostały m.in.: dodatkowe bezpłatne języka angielskiego dla krakowskich uczniów, remonty i nasadzenia nowych roślin w parkach, budowa hali sportów ekstremalnych oraz emisja w autobusach i tramwajach spotów promujących język migowy, by zmienić nastawienie do osób głuchych i słabosłyszących.

Wśród projektów dzielnicowych dominowały propozycje naprawy nawierzchni ulicy, wytyczenia przejść dla pieszych, budowy chodników, doposażenia placów zabaw oraz zakupu książek dla bibliotek. Ale są też projekty wybudowania integracyjnego placu zabaw czy prowadzenia warsztatów savoir-vivre dla gimnazjalistów.

Negatywnie oceniano zostały te projekty, które miałby być realizowane na terenach nie będących własnością miasta lub generujące wysokie koszty utrzymania. Pełen wykaz zadań jest dostępny na stronie internetowej www.bip.krakow.pl.

W najbliższych dniach urząd miasta zacznie kampanię zachęcającą do udziału w głosowaniu, które rozpocznie się 27 września. Przewidziano ekspozycję billboardów i citylightów, kolportaż ulotek, emisję spotów reklamowych w telewizji funkcjonującej w autobusach i tramwajach, a także reklamy w lokalnej prasie i w internecie. "Będziemy zachęcali wyłącznie do udziału w głosowaniu" – podkreślił dyrektor Wydziału Informacji, Turystyki i Promocji Miasta Marcin Kandefer. „Promocją konkretnych projektów i zachęcaniem, by mieszkańcy głosowali właśnie na tę, a nie inną propozycję, powinni zająć się ich autorzy” – mówił przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider.

„Na pewno cieszy to, że budżet obywatelski w Krakowie jest, choć w porównaniu z innymi miastami i z całym budżetem Krakowa dysproporcja kwoty przeznaczonej na budżet obywatelski jest uderzająca. To, że jest to program pilotażowy, to pewne uzasadnienie, ale moim zdaniem zbyt zachowawcze” - mówił PAP Piotr Malczyk ze Stowarzyszenia Pracownia Obywatelska. „Cieszy mobilizacja mieszkańców. Trochę niepokoi liczba odrzuconych projektów i to, że strona społeczna nie miała w trakcie weryfikacji projektów możliwości kontroli. Wnioskodawcy byli trochę zdani sami na siebie w kontakcie z urzędem” - dodał.

„Zarówno urząd jak i mieszkańcy muszą się jeszcze dużo nauczyć. Mieszkańcy sami często nie do końca wiedzieli, co mają uzupełnić we wnioskach” – mówiła PAP Inga Hajdarowicz z Instytutu Socjologii UJ, członek zespołu zadaniowego ds. budżetu obywatelskiego. Dodała, że budżet obywatelski służy realizacji nie tylko inwestycji, ale także tzw. projektów miękkich, np. zakupów książek i innych pomysłów odpowiadających na potrzeby krakowian.

Głosować za pośrednictwem internetu lub w wyznaczonych w każdej dzielnicy lokalach może każdy mieszkaniec Krakowa, który ukończył 16 lat. Głosujący będą mogli wskazać pięć zadań, przyznając im od 1 do 5 punktów. Wyniki głosowania mają być znane 20 dni po jego zakończeniu. „Ktoś może powiedzieć, że 20 dni to termin długi, ale chcemy mieć czas, by wszystko spokojnie podliczyć, by nie było żadnych wątpliwości co do ostatecznego wyniku” - wyjaśnił Płoskonka. By uniknąć sytuacji, że ktoś oddał głos dwukrotnie, weryfikowane będą numery pesel.

Zrealizowane zostaną te projekty, które uzyskały największą liczbę punktów; jeśli dwa projekty będą miały tyle samo punktów, o ich kolejności na liście zdecyduje publiczne losowanie. Pieniądze na realizację projektów zostaną uruchomione najwcześniej w październiku, więc część inwestycji będzie wykonywana w 2015 r. (PAP)