W czwartek w Poznaniu podczas odbywającego się w Urzędzie Marszałkowskim Forum Eksportowego nastąpiło podpisanie umów z pierwszymi beneficjentami projektu. Maksymalna kwota dotacji, jaką uzyskali przedsiębiorcy to 700 tys. zł, z czego połowa przeznaczona jest na działania promocyjno-informacyjne, druga natomiast – na zakup maszyn i urządzeń, które zwiększą potencjał rozwojowy i eksportowy firmy.

„Rozwój eksportu jest dla nas ważnym czynnikiem rozwojowym w strategii województwa. (…) Nie tylko zapisy, które od lat modyfikujemy i przygotowujemy pod możliwości przedsiębiorstw, ale i zainteresowanie eksportem wśród wielkopolskich przedsiębiorców jest coraz większe” – podkreślił na konferencji prasowej członek zarządu województwa wielkopolskiego Leszek Wojtasiak.

„Kiedyś mogliśmy mówić o potencjałach dotyczących kilkudziesięciu dobrze rozwiniętych firm. Dzisiejsze podsumowanie konkursu, () wskazuje, że mówmy już o kilkuset, prawie 300 przedsiębiorstwach, które są gotowe wyłożyć swoich kilkaset tys. zł, () po to, by promować się na rynkach zagranicznych. To pokazuje, jak duże są potencjały w średnich przedsiębiorstwach i gotowość do tego, by aktywnie działać na rynkach zagranicznych” – dodał.

Wojtasiak podkreślił jednocześnie, że ma świadomość, że szybki i ekspansywny rozwój jest uzależniony m.in. od wielu czynników pomocowych i zadeklarował dalszą pomoc i wsparcie dla wielkopolskich przedsiębiorstw.

Obecny na Forum Eksportowym w Poznaniu podsekretarz stanu w ministerstwie rozwoju Tadeusz Kościński zaznaczył, że ekspansja zagraniczna i eksport to jeden z głównych pięciu filarów tworzących Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju ogłoszony przez Rząd w tym roku.

Jak dodał, obecnie 80 proc. polskiego eksportu trafia na rynki Unii Europejskiej. „Chcemy to jeszcze bardziej zwiększyć ilościowo, ale również chcemy bardzo mocno zaatakować resztę świata; kraje Azjatyckie, Afrykę, czy Amerykę Południową” - podkreślił.

Zaznaczył także, że w celu wspierania polskiego eksportu zagranicznego podejmowane będą kroki, które mają przede wszystkim prowadzić do konkretnych działań, a nie opierać się jedynie na działaniach marketingowych. Jednym z takich działań miałoby być też stworzenie w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju agencji do promocji eksportu.

„Przekształcimy dyplomację ekonomiczną, gospodarczą Polski w bardziej aktywną, aby więcej pomagała konkretnymi, operacyjnymi działaniami, aby narzucone były jej konkretne cele do wykonania” – powiedział.

Podczas Forum Eksportowego zaprezentowany zostanie również projekt w ramach WRPO dotyczący promocji gospodarczej regionu skierowany do micro, małych i średnich przedsiębiorców - „Gospodarna Wielkopolska”. Założeniem projektu jest także wzmacnianie konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorców na arenie międzynarodowej oraz budowa Marki Wielkopolski. Działania w ramach tego projektu będą mogły podjąć również samorządy lokalne, które posiadają na swoim obszarze m.in. tereny inwestycyjne czy ofertę sprzedaży nieruchomości gospodarczych. (PAP)